Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
O firmě

Podniková filozofie keimfarben

Roku 1878 založil Adolf Wilhelm KEIM svým vynálezem silikátové techniky naši společnost, která se dnes celosvětově profiluje jako vedoucí specialista v minerální ochraně staveb trvale udržitelnými řešeními problémů.

Jsme univerzalisty mezi specialisty: v oboru naší specializace „minerálně-silikátová ochrana staveb“ nabízíme vyzrálá a kompletní systémová řešení pro fasády i interiéry. 

Myšlenka dlouhodobé udržitelnosti razí a vede veškeré naše podnikatelské jednání. Naše přesvědčení o přidané hodnotě minerálních stavebních produktů tuto myšlenkou respektuje.

Chcema naší činností stávající hodnoty uchovávat a chránit a nové hodnoty vytvářet, aniž bychom přitom omezovali možnosti budoucích generací.

KEIMFARBEN 1878

KEIMFARBEN 1878
…zavázáni myšlence trvanlivosti

„Chceme žít, pracovat, zápasit, bojovat a starat se o naše
bližní, pracovat pro potomstvo, aby bylo na Zemi lépe.“

Adolf Wilhelm KEIM
zakladatel firmy, 1878

KEIMFARBEN dnes

KEIMFARBEN dnes
…zavázáni myšlence trvanlivosti

Zkoumáme a vyvýjíme minerální produkty a systémy,
které dostojí našemu předsevzetí trvanlivosti a odpovídají požadavkům a přáním našich zákazníků.

KEIMFARBEN, od roku 1878

 

KEIM Poslání společnosti

Základ naší filozofie
Právě v době neustálých změn, sílící konkurence a stále globálnějších trhů je důležité mít jasný kurz směřování podniku. Potřebujeme rámec, který nás podpoří a dá nám směr. Potřebujeme společné hodnoty, které zdůrazňují naši odpovědnost vůči sobě navzájem i vůči druhým a které nás vedou v našem jednání.

Středobod člověk
A potřebujeme otevřené prostory, které umožňují samostatnost a kreativitu. Všude tam, kde spolu lidé pracují, vzniká určitá kultura. Podniková kultura se dnes ukazuje jako jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěch podniku. Chceme kulturu, která vytváří možnosti pro vlastní iniciativu, která vyžaduje samostatné myšlení a jednání a přitom je nesena našim společným systémem hodnot. To je jak šance tak závazek pro každého z nás aktivně spoluutvářet budoucnost. Přijetí našeho podnikového poslání pro nás všechny představuje předpoklad a způsob společného dosažení našich cílů. Chceme podle toho jednat ve všech našich podnicích a organizacích, na všech úrovních a ve všech funkcích a společně utvářet budoucnost. Naším podnikovým posláním stanovujeme, co je nám důležité, které cíle jsme si vytyčili a jak jich chceme dosáhnout. Pomáhá nám vybrušovat náš obraz na venek a budovat identitu. Stanovujeme jím rámec naší podnikové strategie.

Zjistěte více

Přesuň se na začátek stránky