Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Sample Box

Strukturovaná minerální omítka

Kreativitě se meze nekladou. I na zateplovacím systému může být zajímavá struktura. Pro tento účel používáme jemnou minerální omítku, která je tvárná a umožňuje vytváření kanelur (vlnek, obdélníků, trojúhelníků) pomocí nerezových hladítek. Přesný vodorovný či svislý tvar se vytváří pomocí vodících lišt. Při realizaci na ETICS nutno počítat s tím, že se kotvení lišt provádí přes izolant. Je to ale pouze lokální zásah, který nemá vliv na funkčnost celého systému.

Skladba systému na ETICS (od zateplení):

 • KEIM Pulverkleber-90 – armovací stěrka s vloženou perlinkou, tl. 3-4 mm
 • KEIM Brillantputz Glattputz – lehčená minerální omítka zrna 1 mm vytažená nerezovým hladítkem v požadované tloušťce a tvaru (doporučená plošná hmotnost < 20 kg/m2, což vychází na tloušťku max 15 mm v nejvyšším bodě)
 • KEIM Soldalit-Grob – silikátový nátěr se zrnem pro sjednocení struktury
 • KEIM Soldalit – finální sol-silikátový nátěr

Upozornění: na běžný zateplovací systém nutno vybírat odstíny s hodnotou HBW > 25

Skladba systému na cihelné zdivo (exteriér):

 • jádrová omítka (vyztužení kritických partií perlinkou), typ omítky a tloušťka dle typu zdiva
 • KEIM Brillantputz Glattputz – lehčená minerální omítka vytažená nerezovým hladítkem v požadované tloušťce a tvaru (v tomto případě není limit na zatížení)
  • pro hladší povrch a u větších tlouštěk se struktura provádí tzv. na 2x – první vrstva např. z jádrové omítky KEIM NHL Kalkputz Grob a finální vrstva z jemné vápenocementové omítky KEIM Turado 0.3.
 • KEIM Soldalit-Grob – silikátový nátěr se zrnem pro sjednocení struktury
 • KEIM Soldalit – finální sol-silikátový nátěr (libovolné odstíny)

Reference a další možnosti úprav:

Další informace:

 • Kreativní a designové povrchové úpravy etics (brožura)
 • Vzorníky
Přesuň se na začátek stránky