Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Fascinace barvou

Minerální princip – silikátové barvy KEIM

Rozdíly mezi silikátovými a disperzními barvami jsou velké. Pro profil vlastností jsou rozhodující „vnitřní hodnoty“ barvy, tedy její složení z pojiv, pigmentů, plnidel a aditiv.

Není barva jako barva

Barvy se mění působením UV záření a dalších vnějších vlivů: dřevo tmavne nebo šedne a nátěry na fasádách blednou. Tomuto blednutí lze předejít: silikátové barvy KEIM obsahují pouze světlostálé anorganické pigmenty a minerální pojiva jako vodní sklo nebo sol silikát. Pojivo vodní sklo je extrémně odolné vůči povětrnostním vlivům a na rozdíl od disperzí nepřekrývá anorganické pigmenty syntetickým filmem, ale dovoluje paprskům světla dopadat přímo na pigment. Barevné odstíny září přímo ze sametově matného povrchu a vykazují úžasnou trvalou hloubku a vysokou brilanci.

Zaručeně!

KEIM fasády zůstávají beze změny po celá desetiletí.

Vodní sklo – pojidlo silikátových barev s geniálním principem přídržnosti

Nejdůležitější složkou určující kvalitu barvy je pojivo, které zajišťuje přídržnost, ochranu proti povětrnostním vlivům a trvanlivost, chrání barvicí pigmenty a rozhoduje o renovačním cyklu fasády. Jako výhodnější se tu ukazují barvy s minerálními pojivy. Lze rozlišit dvě skupiny pojiv: minerální (= anorganická) pojiva (např. křemičitan draselný, příbuzný kvarcitu) a organická pojiva (např. syntetické disperze nebo emulze silikonové pryskyřice). Hlavní rozdíl spočívá v principu přídržnosti: minerální pojiva chemicky reagují s podkladem a trvale se s ním spojují, organická pojiva přilnou pouze fyzikálním „přilepením“.

Pojiva organická jsou na bázi polymerů tedy plastů, které se vyrábějí z ropy v energeticky náročných procesech syntézy. Tato pojiva tvoří jádro disperzních barev nebo barev ze silikonové pryskyřice a po zaschnutí vytvářejí na povrchu více či méně porézní barevný film.

Pigmenty dávají barvě barevnost

(Barevné) pigmenty jsou velmi jemně mleté, extrémně barvící prášky. Přidáním pigmentů získá materiál barvy svůj odstín.

I mezi pigmenty existují typy anorganické (= minerální) a organické:

Anorganické (minerální) pigmenty se získávají z minerálů, zatímco organické pigmenty jsou většinou vyrobeny z organických surovin.

Minerální pigmenty v našich silikátových barvách jsou extrémně stálobarevné a neblednoucí.

Důležitými pomocníky jsou plnidla a aditiva

Plnidly jsou zpravidla horninové moučky. Plnidla dodávají natřené barvě tloušťku vrstvy, která je nezbytná pro ochranu fasády před povětrnostními vlivy.

Většina barev navíc obsahuje různé přísady, tak zvaná aditiva. Aditiva jsou pomocné látky, kterými lze regulovat různé vlastnosti barev (např. vodoodpudivost nebo konzistenci).

Princip silikátové technologie je založený na prokřemičitění pojiva do podkladu – to je chemický proces, při kterém pojivo vodní sklo, resp. draselné vodní sklo, reaguje s minerálním podkladem. Prokřemičitěním se vytvoří pevné, nerozpustné spojení mezi minerální barvou a nosičem nátěru (omítka, přírodní kámen, beton apod.). Průřez omítkou (obrázek vpravo) ukazuje proces prokřemičitění pomocí obarveného fixativu KEIM (kapalný křemičitan draselný). Toto spojení je jedním z rozhodujících faktorů pro bezkonkurenčně dlouhou životnost silikátových barev KEIM.

Silikátové barvy keim – vlastnosti, výhody a přednosti

V roce 1878 získal Adolf Wilhelm Keim patent na nové složení minerálních barev, které se používá dodnes. Minerální barvy KEIM mají čistě minerální bázi. Pojivo „vodní sklo“ je křemičitan, který se chemicky spojuje s minerálními podklady jako kámen, omítka nebo beton. Vznikne tím extrémně trvanlivé spojení mezi podkladem a nástěnnou nebo fasádní barvou, které je mnohonásobně trvalejší než pouhé povrchové přilepení běžných disperzních barev.

Dlouhá životnost

Optimální kombinace kapalného křemičitanu draselného jako pojiva, minerálních plnidel z přírodních nalezišť a anorganických barevných pigmentů zajišťuje maximální odolnost proti povětrnostním vlivům a nepřekonatelnou trvanlivost silikátových barev.

Další informace

Ekologie

Udržitelná výstavba i renovace je důležitým příspěvkem pro lepší budoucnost a chrání životní prostředí. V oblasti ekologie přináší minerální složení silikátových barev od výrobce KEIM mimořádné výhody. Díky pojivu z vodního skla lze silikátové barvy vyrábět bez přidání konzervačních látek, rozpouštědel a změkčovadel. Naše interiérové nástěnné barvy zajišťují optimální klima v místnosti a přispívají ke zdravějšímu bydlení

Další informace

Hospodárnost

Levné věci se mohou rychle prodražit. Zejména ve stavebnictví se kvalita ukazuje z dlouhodobého hlediska jako lepší a ekonomičtější řešení. Minerální barvy zajišťují fasádám funkčnost a optickou trvanlivost, a proto jsou cenově výhodnější, než se zdá na první pohled.

Další informace

Stabilita barevného odstínu

Bílé nátěry žloutnou a fasády vybledají. Tomu lze zabránit minerálními barvami s extrémně světlostálými anorganickými pigmenty. Minerální barvy KEIM zůstávají nezměněné po celá desetiletí!

Další informace


Brožura

KEIM. Řemeslo věnované barvám.

Poznejte KEIMFARBEN a svět silikátových barev v naší firemní brožuře!

Prohlédnout 

Brožura

Silikátové barvy KEIM

Zjistěte více podrobností o minerálním principu!

Prohlédnout

Přesuň se na začátek stránky