Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Doplňkové produkty

Impregnační a hydrofobizační nátěry na zdi, fasády

Vedle optických nároků musí naše domy splňovat i požadavky na vnitřní klima a s tím souvisící pohodu prostředí. K té podstatně přispívá vnější obálka, chránící všechno uvnitř budovy před povětrnostními vlivy, např. teplotou a vlhkostí.

Zejména nekontrolované působení vnější vlhkosti může citelně narušovat jak životnost, tak vnitřní klima budovy. Impregnace & hydrofobizace KEIM zde hrají rozhodující roli, daleko přesahující estetické působení.


Impregnační a hydrofobizační nátěry proti vlhkosti keim

KEIM Ecotec

Vysoce vodoodpudivý (hydrofobizující) impregnační koncentrát na bázi mikroemulze pro snížení nasákavosti na površích silně vystavených vlhkosti nebo citlivých na vlhkost po nátěru Purkristalatem.

Vzorkovník
bezbarvý
Aplikace
štětka, zaplavit
Spotřeba
0,02–0,08 L/m²
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotka
láhev1L

KEIM Silan-100

Bezrozpouštědlová hydrofobizace na bázi silanu dle ZTV-ING OS-A. Vhodná k hydrofobizaci minerálních stavebních hmot, zejména betonu. Lze ji použít zejména na plochy zatížené posypovou solí, k ochraně výztuže před chloridovou korozí z transportu soli a jako primer před nátěrem Concretal-W, Concretal-Lasur nebo Concretal-C, k dodatečné ochraně proti vodě při zvýšené expozici povětrnostním vlivům.

Aplikace
štětka, zaplavit
Spotřeba
0,17 - 0,20 L/m² na dvojitý nátěr.
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
kanystr25L8
5L78

KEIM Lotexan

Bezbarvý hydrofobní prostředek pro konečnou úpravu na bázi silanu/siloxanu. Vodoodpudivá ochrana minerálních omítek a barev.

Vzorkovník
bezbarvý
Aplikace
štětka, zaplavit
Spotřeba
0,2 - 0,8 L/m² na dvojitý nátěr.
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
plechový kanystr25L14
plechový kanystr5L100

KEIM Lotexan-N

Bezbarvý, hydrofobní prostředek pro konečnou úpravu na bázi silanu/siloxanu. Vodoodpudivá ochrana zejména pro nenatřený přírodní kámen. Všechny běžné druhy kamene, alkalické i neutrální, chrání před vodou, kyselými dešti a atmosférickým znečištěním. Proniká hluboko do pórů kamene.

Vzorkovník
bezbarvý
Aplikace
zaplavit, štětka
Spotřeba
0,4 - 0,8 L/m² na dvojitý nátěr.
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
plechový kanystr25L14
plechový kanystr5L100
Přesuň se na začátek stránky