Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
O firmě

Udržitelnost v barvě

KEIM. Udržitelnost jako princip

Slovo „udržitelnost“ se někdy zneužívá v mnoha oblastech našeho života a podnikání. Ale dlouho předtím, než se udržitelnost stala trendovým pojmem, zakladatel naší společnosti Adolf Wilhelm Keim ji pociťoval jako povinnost. Na žádost krále Ludvíka I. Bavorského se tento řemeslník a badatel zabýval otázkou, jak vyrobit barvu, která vypadá jako vápenná, ale současně je nezničitelná jako skála a dlouho vydrží. A. W. Keim tak položil základní kámen pro vývoj inovativních a udržitelných stavebních produktů.

Myšlenka udržitelnosti již 140 let formuje a řídí všechny naše firemní aktivity s ohledem na ekologické, ekonomické a sociální aspekty. Udržitelná výstavba a renovace pro nás znamená uvádět do souladu lidi, prostor i životní prostředí. Našimi minerálními stavebními produkty rozhodujícím způsobem přispíváme ke zdravějšímu bydlení, kvalitě života a lepší budoucnosti pro příští generace.

„Udržitelnost pro nás znamená prevenci a péči, a je proto víc než jen ekonomický princip. Je to nejcennější spojení mezi generacemi."

Rüdiger Lugert, jednatel Keimfarben

KEIM. V harmonii s přírodou a životním prostředím.

Vynikající ekologický profil

Minerální barvy KEIM nabízejí vynikající ekologický profil během celého životního cyklu produktu: od výroby šetřící zdroje přes mnoho desetiletí trvající využívání barev až po snadnou renovaci a likvidaci starého nátěru. Podrobné ekologické vlastnosti fasádních a interiérových barev KEIM naleznete v ekologických deklaracích jednotlivých produktů.

 

Certifikace Cradle to Cradle

65 produktů ze 4 produktových skupin získalo stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified® a mimoto zlatý certifikát v hygieně materiálů.

Produkty s certifikací Natureplus

Díky přírodní surovinové bázi a nezávadnému složení produktů bez přídavku rozpouštědel, konzervantů a změkčovadel nejsou u barev KEIM problémem škodlivé emise ani odpad. Pečeť kvality natureplus dokládá mimořádnou kvalitu našich ekologických barev. Tuto značku kvality udělují akreditované zkušební ústavy na základě nezávisle vypracovaných směrnic.

 

Nominace na Německou cenu za udržitelnost 2023

Tato cena oceňuje podniky, které účinně přispívají k transformaci inovativními produkty a službami, vysokými ekologickými standardy ve výrobě a zvláštním sociálním nasazením v hodnotovém řetězci. Nominace ukazuje, že KEIMFARBEN patří mezi nejlepší, pokud jde o spojení ekonomického úspěchu s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností.

 

KEIM. Bezkonkurenčně dlouhá životnost – bezkonkurenčně hospodárné

Kvalita, která se dlouhodobě vyplatí

Barvy s trvalou hodnotou

Pokud blíže analyzujeme náklady životního cyklu staveb, jasně se ukáže, že přibližně 80 % nákladů vzniká během používání, mimo jiné na údržbu a opravy. Proto by při výběru stavebních materiálů mělo jít o stabilní hodnotu a kvalitu po celou dobu životnosti stavby.

Kvalita, která se dlouhodobě vyplatí

Delší renovační cykly šetří zdroje a rezervní fondy na údržbu. Proto je klíčovým faktorem výběr nátěrového systému. Minerální barvy KEIM se zde osvědčují jako opravdu úsporný model. Ani sto let staré nátěry nejsou nic neobvyklého!

KEIM. Pro pohodu a kvalitu života

Přirozené a zdravé klima v místnosti

Asi 90 % času trávíme v místnostech. Barva jako materiál nás obklopuje téměř nepřetržitě. Přináší atmosféru, klade akcenty a vytváří kvalitu života. Může ale také změnit vzduch, který dýcháme, a uvolňovat látky, které nám vadí. Barvy KEIM neobsahují žádné konzervační látky, rozpouštědla ani změkčovadla a umožňují optimální výměnu vlhkosti mezi stěnou a místností. Barvy KEIM se osvědčily jako zvláště vhodné pro citlivé osoby, jako jsou děti nebo citlivě reagující alergici. Opakovaně to potvrzují četné nezávislé zkušební ústavy.

Působení barev a estetika

Kromě klimatu v místnosti rozhoduje o naší pohodě i vzhled prostředí. Barvy podtrhují individualitu budovy a působí na tělo i duši: mohou být uklidňující nebo vzrušující, motivující nebo stimulující. Povrchy minerálních barev KEIM mají zvláštní půvab, který je vidět a cítit. Ani u velmi intenzivních, sytých odstínů není optický efekt nikdy „hlasitý“, ale fascinuje svou příjemnou matností a barevnou hloubkou.

Keim. Odpovědnost nejen za produkty

KEIM sází na zelenou elektřinu

Veškerou naši potřebu pokrýváme zelenou elektřinou. Certifikát TÜV-Nord společnosti LichtBlick SE zaručuje, že 100 % dodávané zelené elektřiny pochází výhradně ze systémů regenerativní výroby energie (EE systémy).

 

Vlastní fotovoltaický systém

Zelenou elektřinu nejen využíváme, ale díky vlastnímu fotovoltaickému systému na naší výrobní hale v Diedorfu jsme schopni si elektřinu i sami vyrábět. Kromě možnosti šetřit náklady na elektřinu a přispívat k ochraně životního prostředí zde vidíme ještě mnohem větší potenciál do budoucna.

 

Členství ve sdruženích

Jako člen Asociace německého průmyslu laků a tiskařských barev (Verband der Deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie VdL) podporujeme cíle a zásady United Nations Global Compact (UNCG). UNGC je největší a nejdůležitější světovou iniciativou Organizace spojených národů pro odpovědné podnikání a udržitelnou globální ekonomiku. Společné aktivity pro intaktní životní prostředí jsou také jednou ze základních myšlenek Bavorského ekologického paktu, k němuž patříme již mnoho let.

 

Certifikovaný environmentální management

Již v roce 1998 byl systém environmentálního managementu KEIM certifikován podle mezinárodní normy pro environmentální management ISO 14001. Od té doby probíhají každoroční kontroly. Takový systém environmentálního managementu vyžaduje na jedné straně plnění zákonných ekologických požadavků, na druhé straně definování a realizaci dobrovolných environmentálních cílů podniku. Chceme tak nejen optimalizovat interní procesy, pokud jde o jejich dopady na životní prostředí, ale také podporovat naše zákazníky a dodavatele v efektivním využívání energetických zdrojů. V Německu je nejrozšířenější certifikát Německé rady pro udržitelné stavebnictví (DGNB). Mezi mezinárodní ratingové systémy patří mj. LEED a BREEAM. Produkty KEIM se používají v mnoha certifikovaných budovách po celém světě.

 

Pasporty udržitelnosti

Nové pasporty obsahují všechny informace, které potřebujete k optimálnímu využití produktů KEIM při plánování udržitelných staveb. Kromě informací o složkách a o možných emisích obsahují také odkazy na zkušební protokoly, odborné posudky a systémy environmentálního managementu. Najdete zde i údaje o vhodnosti podle kritérií systémů certifikace budov DGNB a podle LEED, což poskytuje rychlý a transparentní přehled o tom, které stavební produkty lze pro požadovanou certifikaci použít.

Download-Center

 


Brožura

Udržitelné barvy

Prohlédnout

 

Přesuň se na začátek stránky