Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Úprava obytných prostor

Beton – stavební hmota rozmanitá jako život

Beton – směs cementu, písku a vody. Jedná se o celosvětově nejpoužívanější stavební hmotu. Pro své stavby ho objevili už Římané. Životnost římského betonu působivě dokazují četné starověké stavby. A přesto měl beton dlouho problematickou image. Mnozí by beton popsali jako šedý, fádní a studený. Přitom právě osobitá estetika pohledového betonu je u zkušených projektantů, designérů i stavebníků oblíbenější než kdy dříve. Ať už v designu fasád, v návrzích interiérů, protipožární nebo protihlukové ochraně – s pohledovým betonem lze realizovat četné nápady a vize. Svoboda ztvárnění tu nemá hranic. Ať už v přirozeném vzhledu pohledového betonu nebo v barvě – při úpravách betonových stěn je možné cokoliv. Obílené, lazurované, nabarvené, stěrkované, hydrofobizované nebo chráněné proti CO2: každá varianta nabízí jiný vzhled a účinek.

 

Zachování Přirozeného Betonového Vzhledu

Na rozdíl od nátěrů na bázi syntetických hmot netvoří silikátové materiály na povrchu betonu neprodyšný film. Jako pojivo slouží draselné vodní sklo, které se neoddělitelně spojí s podkladem díky chemickému procesu známému jako prokřemičitění. Minerální nátěry na beton od firmy KEIM přirozenou strukturu betonu nepřekrývají, ale spíše zdůrazňují. To platí zejména v případě, že je beton natřen lazurní technikou s použitím barvy na pohledový beton KEIM Concretal-Lasur.

 

Setkání betonu a barvy

Beton nemusí být vždy jen šedivý. S naším systémem KEIM-Concretal lze pohledový beton natírat také barevně ve vysoké kvalitě bez ztráty přirozené haptiky betonové stěny.Minerální barvy a lazury zachovávají charakter podkladového materiálu i při barevné úpravě betonu. Matné silikátové nátěry působí na betonových stěnách mnohem přirozeněji než nátěry syntetickými hmotami. Běžně prodávané disperze aplikované na pohledový beton dávají tloušťku suché vrstvy 0,3 až 0,5 mm, čímž egalizují nerovnosti a překrývají materiálovou strukturu betonu. Vzhled, haptika a dojem z pohledového betonu se výrazně mění – až ke ztrátě specifického betonového charakteru. Betonový podklad nemůže prosvítat. Lepší je to takhle: minerální pojivo v barvě KEIM Concretal-Lasur umožňuje paprskům světla dopadat přímo na barevný pigment, odkud se pod určitým úhlem krystalicky odrážejí. Tak může podklad i přes nátěr prosvítat a působit přirozeně. Barvy KEIM na beton jsou UV stabilní, byly vyvinuty s know-how, díky prokřemičitění vykazují optimální přídržnost a zabraňují pronikání vlhkosti. Zaručujeme zářivé barvy po dlouhá léta! Při správném použití je vyloučeno odlupování barvy. Pro další informace nás prosím kontaktujte.

 

Chuť Na Černou?

Černé fasády jsou statement naší doby – nápadné, extravagantní a elegantní. Barvami KEIM Concretal-Black otevíráme nové dimenze v úpravách betonu. Tato mimořádná barva na pohledový beton je k dispozici v pěti různých odstínech černé: Purity, Forest, Pearl, Aurora a Eclipse. KEIM Concretal-Black je absolutně světlostálý, UV stabilní a podtrhuje přirozenou krásu betonu.

 

Oprava poškození pomocí kosmetiky betonu a sanace

Někdy se beton chová jako primadona a má sklony k nevysvětlitelným poškozením jako šlíry, zabarvení, trhliny nebo lunkry, které trvale naruší vzhled povrchu. A tady přichází čas na sanaci betonu pomocí lazury, než dojde k větším škodám. Pomůže opticky nedokonalému a poškozenému povrchu k původně požadovanému betonovému vzhledu. Tato speciální forma kosmetiky již v rámci sanace „zachránila“ nejednu slavnou betonovou stavbu.

Pohledový beton je kvalitní, ale také individuální materiál, který se prosadil jako designový prvek v moderní architektuře. Při vytváření ploch pohledového betonu však mohou vzniknout nežádoucí vadná místa, nerovnosti, defekty a barevné rozdíly, které trvale narušují povrchový vzhled a vyžadují sanaci betonu.

V rámci sanace betonu se poškozené betonové konstrukční díly a defekty opravují podle platných směrnic. Při sanaci se klade důraz na technické aspekty s cílem opravit vzniklá poškození. Aby byly dodrženy také designové aspekty, pohledový beton se následně kosmeticky ošetřuje, natírá a retušuje při dodatečných sanačních opatřeních. 

Kosmetikou betonu rozumíme především úpravu vadného betonového povrchu do cílového stavu, tedy odbornou vysprávku defektních míst pomocí vhodných tmelů a malt nahrazujících beton. Takové haptické přizpůsobení okolním betonovým plochám má rozhodující význam pro úspěšnost tohoto kosmetického opatření a sanace betonu.


Brožura

KEIM Concretal System

Beton je krásný!

Zobrazit

Brožura

Zaha Hadid Architects

Ponořte se do fantastického architektonického světa světoznámé architektky Zahy Hadid!

Prohlédnout


Přesuň se na začátek stránky