Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Barvy na beton

KEIM Concretal-C: Barvy na beton s dokonalou ochranou

Kromě ochrany před zatížením chloridy poskytuje KEIM Concretal-C zvýšenou ochranu proti karbonataci spojenou s velmi dobrou propustností pro vodní páru.

Minerální řešení s betonovým charakterem – opravy, ochrana a design

Škody a principy ochrany na jedné straně a realizace architektonických cílů na straně druhé si často zdánlivě odporují.

Požadavky na výtvarné řešení, vzhled, údržbu a ochranu se vzájemně nevylučují – naopak.

Přesvědčivé výhody KEIM Concretal-C

Chráníme beton efektivně a zachováváme jeho minerální charakter. S minerálními ochrannými produkty. Díky jedinečné koncepci uchovávají systémy KEIM Concretal půvab betonu.

Přehled výhod minerálních systémů KEIM pro beton:

  • Ochrana před vodou
  • Ochrana před CO2
  • Ochrana před chloridy
  • Ochrana před zvětráváním
  • Ochrana přídavným překrytím
  • Zachování originálního dojmu z betonu

Produkty systému KEIM Concretal-C

KEIM Concretal-C

Jednosložková barva na bázi sol-silikátového akrylátu dle ZTV-ING OS-B a OS-C s vysokou ochranou proti karbonataci na krycí ochranné nátěry betonu s minerálně matným povrchem a silikátovým charakterem.

Princip ochrany: ochrana proti CO2, vodě, chloridům.

Vzorkovník
Bílá a odstíny.
Aplikace
váleček, štětka, airless stříkání
Spotřeba
0,30 kg/m² na dvojitý nátěr.
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
kbelík20kg24
kbelík5kg70

KEIM Concretal-AD

KEIM Concretal-AD je speciálně vyvinutý přípravek na bázi silikátů pro fixaci minerálního prachu na exponovaných betonových površích. Skládá se z kombinace pojiva křemičitanu draselného, křemičitého solidu a organických přísad.

Vzorkovník
mléčný
Aplikace
štětka
Spotřeba
0,15 L/m² na jeden nátěr.
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
kanystr20L24
kanystr5L96
Přesuň se na začátek stránky