Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
O firmě

Barvy made in germany

Minerální barvy KEIM se osvědčily ve všech klimatických zónách po celém světě. Vyrábějí a vyvíjejí se však v Německu. Jsou pro to dobré důvody.

Jednat regionálně, myslet globálně

„Made in germany“ zajišťuje kvalitu, efektivitu a udržitelnost

Výroba a vývoj barev je na rozdíl od obecně rozšířeného mínění vysoce komplexní záležitostí. Začíná to již v laboratořích, kde se náročnými testovacími postupy ověřuje „receptura“ s jednotlivými složkami. Také výroba dnes probíhá ve vysoce automatizovaných a uzavřených procesech, které nelze jednoduše převést na jiná, údajně levnější místa.

To je jeden z důvodů, proč se firma KEIMFARBEN soustředí na hlavní sídlo v Diedorfu a pobočku v Luckau. Z koncentrace kompetencí vyplývají cenné synergie, vedoucí k vyšší kvalitě. Kromě toho se KEIM snaží udržovat co nejkratší dodavatelské řetězce surovin, což zlepšuje ekologickou bilanci a udržitelnost produktů.

KEIM se vědomě hlásí k lokalitě německo

Kořeny společnosti sahají do Německa, kde se snoubí tradice s inovacemi. Tam se také nacházejí kvalifikovaní a motivovaní odborníci, bez jejichž znalostí a dovedností by se středně velká společnost jako KEIM nemohla stát lídrem na trhu silikátových barev. Společnost KEIM přispívá k zachování pracovních míst a učňovských příležitostí v Německu, udržuje hodnotu regionu a významně přispívá ke společnému dobru. Nicméně KEIM má nyní globální pozici a je přítomen na všech důležitých trzích s jedenácti zahraničními společnostmi - nejen v Evropě.

"Made in Germany"

znamená pro KEIM více než jen razítko na produktech.

 

Výroba v německu

Kvalitní produkty KEIMFARBEN se vyrábějí v závodech v Diedorfu u Augsburgu a v Alteno-Luckau u Berlína. Firma KEIMFARBEN je již nějakou dobu certifikovaná podle ISO 9001 a ISO 14001 a je také členem Bavorského paktu o životním prostředí.

Závod v Diedorfu vyrábí především produkty pro barevné systémy. Suroviny pro jejich výrobu se dovážejí v silech po železnici a po silnicích. Různé produkty se z těchto surovin připravují v plně automatizovaných systémech, poté se tónují a odesílají našim zákazníkům.

Velké rozmanitosti barevných odstínů se dosahuje především tónováním v disolveru.

Barevné odstíny se vyrábějí jako standardní odstíny podle vzorkovnic KEIM a jako odstíny míchané podle přání zákazníka. Vytváření receptur jednotlivých odstínů probíhá pomocí nejmodernějších kolorimetrických přístrojů. Všechny odstíny se vyrábějí výhradně s čistě anorganickými, minerálními a absolutně světlostálými pigmenty. Přesnost odstínů podléhá několika kontrolám kvality. Při nich se používá speciální citlivý software pro kolorimetrii i dodatečná kontrola lidským okem, kterou provádějí zkušení profesionálové.

V závodě Alteno-Luckau se vyrábějí zejména „suché“ produkty. Ve speciálních zařízeních se tu produkuje suchá maltová směs pro omítkové systémy KEIM ETICS. Výroba silikátových omítek probíhá v horizontálních míchačkách. Probarvení šlechtěných a mokrých omítek a produktů systému Restauro je samozřejmě založena výhradně na světlostálých anorganických minerálních pigmentech a je také řízeno a kontrolováno kolorimetrickým systémem.

Celá logistika výroby a správa receptur běží na systému SAP/R3, který umožňuje dokumentované řízení a sledování šarží. Prostřednictvím tohoto systému je řízen i celý skladový management a dispozice hotových výrobků a surovin.

Výzkum a vývoj

Oddělení výzkumu a vývoje neustále pracuje na optimalizaci produktů a dalším vývoji všeho, co souvisí se silikátovou technologií. Vysoce specializovaní vývojáři tu provádějí základní výzkum v široké škále otázek souvisejících se silikátovou ochranou staveb. Veškerý relevantní vývoj a inovace v této oblasti od vynálezu silikátové barvy pocházejí z vývojových laboratoří firmy KEIMFARBEN.

Pro vývojáře v KEIMu je samozřejmostí těsná spolupráce s téměř všemi renomovanými odbornými ústavy a výzkumnými laboratořemi v oboru technologie barev – stejně jako důsledná účast na četných výzkumných projektech doma i v zahraničí. Tak lze neustále zajišťovat a rozšiřovat jedinečný náskok v know-how.

Kromě klasického vývoje produktů se specialisté pro výzkum a vývoj věnují také důslednému a systematickému zajišťování kvality produktů KEIM. Než prodejní produkt konečně opustí rampu výrobních hal, jsou použité suroviny i hotové výrobky podrobovány četným kontrolám a testům.

Přesuň se na začátek stránky