Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Företaget

Företagsfilosofi

Företaget grundades 1878 av Adolf Wilhelm Keim som hade uppfunnit silikattekniken. Idag är vi, tack vare de hållbara problemlösningar som vi har tagit fram, den världsledande specialisten inom mineraliskt byggnadsskydd. Vi är en generalist bland specialister: Inom vårt specialområde ”mineraliskt-silikatiskt byggnadsskydd” erbjuder vi kompletta systemlösningar för fasad och interiör.

Tanken på hållbarhet präglar och styr allt vi gör i företaget. Vår övertygelse om mervärdet hos mineraliska byggnadsprodukter tar hänsyn till denna tanke. Med vårt handlande vill vi bevara och skydda bestående värden och skapa nya värden utan att begränsa kommande generationers möjligheter. 

KEIM 1878

„Vi vill leva,arbeta, kämpa och ta hand om våra medmänniskor och arbeta för kommande generationer så att livet på jorden blir ett bättre ställe att leva.“ 

Adolf Wilhelm KEIM
Firmans grundläggare, 1878

KEIM i dag

…hållbarhetstanken förpliktigar

Vi forskar om och utvecklar mineraliska produkter och system som lever upp till vårt åtagande om hållbarhet och uppfyller våra kunders krav och önskemål. 

KEIM, sedan 1878

KEIM:s uppdrag

Grunden
I tider av ständig förändring, hårdare konkurrens och allt globalare marknader är det särskilt viktigt att ha en tydlig riktning för sin verksamhet. Vi behöver ramar som vägleder och ger oss stöd. Vi behöver gemensamma värderingar som betonar vårt ansvar för varandra och för andra, och som lotsar oss i våra handlingar.

Människor är vår högsta prioritet
Och vi behöver utrymme för att utveckla vår självständighet och kreativitet. Överallt där människor arbetar tillsammans uppstår en egen kultur. Företagskulturen är idag en av de viktigaste faktorerna i ett företags framgång. Vi vill ha en kultur där man uppmuntras att ta egna initiativ och tänka självständigt men samtidigt samarbeta – med vår gemensamma värdegrund som ledstjärna. Det är både en möjlighet och skyldighet för var och en av oss att aktivt bidra till att forma framtiden. Genom att anamma vår företagsmission säkerställer vi inte bara att vi når våra gemensamma mål utan även att vi tar ansvar för våra tillvägagångssätt. Oavsett vilken del av organisationen vi arbetar inom, eller på vilken nivå, är vår mission tänkt att leda oss och stötta oss att forma framtiden tillsammans. Vårt företags mission är vårt sätt att identifiera vad som är viktigt för oss; vilka mål vi satt för oss själva och hur vi vill uppnå dem. Den hjälper oss att fokusera på den bild vi förmedlar till omvärlden och att forma vår identitet. Vi kan använda den som en byggsten i vår företagsstrategi.

Läs mer (engelsk broschyr)

Gå till överst på sidan