Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Klíčové výhody pro fasády

Barevné zůstane barevné

Barva chrání podstatu staveb, ale současně slouží i jako důležité designové medium v architektuře a urbanismu. Barva totiž podtrhuje individualitu budovy, ulice, souboru nebo celé obce. Barevné provedení tedy vůbec není banální ani libovolné.

Barvy se ale také mění: dřevo tmavne nebo šedne, bílé nátěry žloutnou a fasády vybledají. Blednutí se dá ovšem zabránit použitím minerálních barev s extrémně světlostálými anorganickými pigmenty. Barva domu tak zůstane nezměněná po celá desetiletí!

Mnoho fasádních barev se mění, někdy rychleji, jindy pomaleji – vlivem znečištění, škodlivin (tzv. „kyselé deště“) a především vlivem UV složky ve slunečním záření. Zatímco špína snižuje brilanci barevného odstínu, UV záření může změnit samotný materiál barvy. Tak například v disperzních barvách se rozkládá pojivo, což se zejména u sytých pestrých odstínů fasádních nátěrů projevuje bělavým zákalem. A špína nebo porost na nátěru přirozeně mění také vizuální dojem.

Fenomén změny barevnosti fasádních nátěrů je známý již desítky let a na budovách je pro každého viditelný jako vzhledová vada. Jistě také znáte typický „efekt okenic“ – fasáda je vybledlá, jen za okenicemi, na místech chráněných před světlem a povětrnostními vlivy, lze stále nalézt původní odstín venkovního barevného nátěru ve více méně nezměněné podobě. Tyto a mnohé další projevy změny odstínu výrazně narušují celkový dojem z fasády. Jsou nejen nevzhledné, ale ničí také každé zvolené barevné řešení.

Není pigment jako pigment

Pigmenty se v principu dělí na organické a anorganické (minerální). Organické pigmenty působením UV záření mění svou chemickou strukturu a tím i odstín. U minerálních pigmentů je tomu jinak. Získávají se z přírodních surovin, jako jsou oxidy železa, a vyznačují se extrémně vysokou barevnou stálostí. Jsou tedy trvale odolné vůči působení světla a UV záření a svou barevnost si udrží po celá desetiletí. Neublíží jim ani „kyselý déšť“. Nátěry s konstantním odstínem – silikátové fasádní barvy – vyžadují výhradní použití vybraných minerálních pigmentů.

Také pojivo má značný vliv na odstín fasádního nátěru. Organická pojiva, například v disperzních barvách, se vyrábějí na bázi syntetických hmot. Ty se postupem času mění a mléčně zakalují. Mohou se v nich tvořit mikrotrhliny. Odstín fasádní barvy tím šedne a vypadá špinavěji. V silikátových barvách KEIM se používají pouze anorganická pojiva jako „vodní sklo“ nebo „sol-silikát“. Ta umožňují paprskům světla trvale dopadat na barevný pigment bez jakýchkoliv překážek. Navíc se díky tomuto pojivu nátěr trvale spojí s podkladem na principu tzv. „prokřemičitění“. Není tedy možné, aby se barva na fasádním nátěru odlupovala. Minerální barvy také méně přitahují částice nečistot. Minerální barvy KEIM obsahují výhradně kvalitní anorganické pigmenty. Díky tomu jsou na trhu nátěrových hmot jedinečné a zajistí vám dlouhodobě zářivé fasády!

Minerální barvy KEIM proto zůstávají po desetiletí nezměněné a zajišťují dlouhodobě brilantní, stálobarevné fasády. Vzácností nejsou ani 100 let staré fasádní nátěry KEIM!

Brožura

The shutter effect

Zjistěte víc o stálosti odstínů našich fasádních barev.

Prohlédnout 

Přesuň se na začátek stránky