Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Cookie settings

Under the following links you can adjust your cookie settings:

Change Settings Reset

Home

Prohlášení o ochraně údajů

Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vás mohou osobně týkat, např. jméno, adresa, e-mailová adresa, uživatelské chování.

Správce

Správcem podle čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je KEIMFARBEN s.r.o., Vídeňská 119, 619 00 BRNO, Telefon: +420 511 181 222, E-Mail: barvy@keim.cz 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem na adrese datenschutz@keimfarben.de nebo poštou s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

Kontaktní formulář a e-mail

Naše webové stránky obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi. Když nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme údaje, které nám poskytnete, abychom mohli odpovědět na vaši osobní zprávu.

Pokud je váš požadavek přiřazen ke smlouvě, vymažeme údaje vzniklé v této souvislosti po uplynutí lhůt pro trvání smlouvy, jinak po dokončení kontaktního požadavku, nebo omezíme jejich zpracování, jestliže existují zákonné požadavky na uchování. V případě smlouvy používáme jako právní podklad pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a ve všech ostatních případech čl. 6 odst. 1 písm. f. Náš i váš zájem přitom spočívá v jednoduchém a nekomplikovaném kontaktu.

Údaje o používání webového serveru

Pokud používáte web pouze informativně, tedy pokud se nezaregistrujete a ani jinak nám neposkytnete žádné informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které našemu serveru předá váš prohlížeč. Pokud si chcete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli zobrazit naše webové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš legitimní zájem vyplývá z výše uvedeného účelu shromažďování údajů.):

 

 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • status přístupu/stavový kód HTTP
 • množství přenesených dat v daném případě
 • web, ze kterého přišel požadavek
 • software prohlížeče
 • operační systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • uživatel ochrany adresáře

IP adresy se ukládají anonymně. Za tímto účelem se odstraní poslední tři číslice, tj. z 127.0.0.1 se stane 127.0.0.*. IPv6 adresy jsou také anonymizovány. Anonymizované IP adresy jsou uloženy po dobu 60 dnů. Informace o použitém uživateli ochrany adresářů jsou anonymizovány po jednom dni. Údaje o využití webového serveru při chybném zobrazení stránek jsou odstraněny po sedmi dnech.

Technicky nezbytné soubory cookies

Abychom vám umožnili používat naše webové stránky pohodlně a bezpečně, používáme technicky nezbytné soubory cookies. Tyto soubory jsou smazány po skončení relace nebo mají delší dobu uložení. V případě námitkového cookie je doba uložení 50 let. Technicky nezbytné soubory cookies neukládají žádné osobní údaje. Právním podkladem pro používání těchto technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm.f GDPR. Naše oprávněné zájmy provozovatele webových stránek vyplývají z výše uvedených účelů.

Kanály sociálních médií

V naší online nabídce naleznete odkazy na sociální sítě jako Facebook, Google+ a LinkedIN (celosvětově) a také videoportál YouTube. Odkazy poznáte podle loga příslušného poskytovatele.

Kliknutím na odkazy se otevřou stránky příslušných sociálních médií, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje. Podrobnosti o platných předpisech naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů jednotlivých poskytovatelů; najdete je na:

Facebook/Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

YouTube-Videos

YouTube je služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a ve Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Do naší online nabídky jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na www.YouTube.com a dají se přehrávat přímo z našich webových stránek. Všechna jsou integrována v „režimu rozšířené ochrany dat“, což znamená, že pokud videa nepřehrajete, nebudou na YouTube přenesena žádná data o vás jako uživateli. Teprve při přehrávání videí se přenesou data uvedená v následujícím odstavci. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Právním podkladem pro zobrazování videí je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, což znamená, že integrace proběhne až po vašem souhlasu.

Návštěvou webové stránky obdrží YouTube informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho se přenášejí údaje uvedené v tomto prohlášení v části „Údaje o používání webového serveru“, např. IP adresa. K tomu dochází bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého se přihlašujete, nebo žádný uživatelský účet neexistuje. Jestliže jste přihlášeni do Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby data byla přidružena k vašemu profilu YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako uživatelské profily a využívá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo úpravy svých webových stránek podle potřeb. Takové vyhodnocování se provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména za účelem poskytování přizpůsobené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; pro její uplatnění se musíte obrátit na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů ze strany YouTube najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube. Zde najdete i další informace o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Shromážděné informace jsou uloženy na serverech Google, včetně USA. Pro tyto případy poskytovatel uvádí, že si stanovil standard, který odpovídá dřívějšímu štítu EU-US Privacy Shield, a přislíbil, že bude dodržovat platné zákony na ochranu údajů při mezinárodním přenosu dat. Se společností Google jsme navíc uzavřeli tzv. standardní smluvní doložky, jejichž účelem je zachování přiměřené úrovně ochrany dat ve třetích zemích a které jsou dostupné zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street Dublin 4 („Google“). Google Analytics využívá webové úložiště v prohlížeči, sledovací pixely a takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Takto vygenerované informace o používání této webové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP (viz níže), bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google bude používat tyto informace pro provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o webových aktivitách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu pro provozovatele webových stránek.

Tato webová stránka mimoto používá Google Analytics pro analýzu toku návštěv napříč zařízeními, která se provádí prostřednictvím ID uživatele. Analýzu vašeho používání napříč zařízeními můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu Google v sekci „Moje údaje“, „osobní údaje“.]

IP adresu přenášenou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics neslučuje Google s jinými údaji.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Právním podkladem pro používání Google Analytics je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR). Svůj souhlas můžete odvolat v horní části této stránky pomocí našeho banneru se souhlasem nebo instalací doplňku prohlížeče Google, který je přístupný přes následující odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy jsou proto dále zpracovávány ve zkrácené podobě, takže lze vyloučit jakékoli osobní přiřazení. Pokud by se zjištěné údaje daly osobně přiřadit, bude to okamžitě vyloučeno a osobní údaje budou obratem vymazány.

Google Analytics používáme k analýze užívání našich webových stránek a k jejich pravidelnému zkvalitňování. Statistiky, které tak získáme, můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji pro vás zajímavější.

Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, dochází k předávání údajů na základě standardních smluvních doložek, které jsou k nahlédnutí na:  policies.google.com/privacy/frameworks.

Osobní údaje uživatelů uložené trackingem budou vymazány nebo anonymizovány, jakmile již nebudou potřebné pro účely našich záznamů. V našem případě k tomu dochází po 14 měsících.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů i další informace o vašich právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí ve společnosti Google naleznete zde: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001, přehled využití dat v Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245, podmínky používání: https://www.google.com/analytics/terms/de.html a prohlášení o ochraně údajů: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google maps

Na těchto webových stránkách využíváme nabídku Google Maps. Google Maps je služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku nabízí služby Google společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Umožňuje nám to zobrazovat přímo na webových stránkách interaktivní mapy a vy můžete pohodlně používat mapové funkce. Právním podkladem pro používání map je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, což znamená, že budou integrovány pouze s vaším souhlasem.

Návštěvou webové stránky obdrží Google informaci, že jste vstoupili na příslušnou podstránku našeho webu. Kromě toho se přenášejí výše zmíněné základní údaje jako IP adresa a časové razítko. K tomu dochází bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého se přihlašujete, nebo žádný uživatelský účet neexistuje. Jestliže jste přihlášeni do Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby data byla přidružena k vašemu profilu YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako uživatelské profily a využívá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo úpravu svých webových stránek podle potřeb. Takové vyhodnocení se provádí (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) zejména za účelem poskytování reklamy na míru a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; pro jeho uplatnění musíte kontaktovat společnost Google.

(3) Shromážděné informace jsou uloženy na serverech Google, včetně USA. Pro tyto případy poskytovatel uvádí, že si stanovil standard, který odpovídá dřívějšímu štítu EU-US Privacy Shield, a přislíbil, že bude dodržovat platné zákony na ochranu údajů při mezinárodním přenosu dat. Se společností Google jsme navíc uzavřeli tzv. standardní smluvní doložky, jejichž účelem je zachování přiměřené úrovně ochrany dat ve třetích zemích a které jsou dostupné zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

(4) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování dat poskytovatelem plug-inu naleznete v prohlášeních poskytovatele o ochraně dat. Zde také naleznete další informace o vašich právech v této souvislosti a o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí:  www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Práva dotčených

Vůči nám máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

právo na informace,

právo na opravu nebo výmaz,

právo na omezení zpracování

právo vznést námitku proti zpracování

právo na přenositelnost údajů

Máte právo svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Pro uplatnění svých práv zašlete e-mail na adresu barvy@keim.cz.

Právo na odvolání

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu údajů ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů. Dozorovým orgánem příslušným pro naši společnost je Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou osobních údajů v Ansbachu (www.baylda.de).

 

Přesuň se na začátek stránky