Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Sample Box

Černá na etics

Černý odstín na ETICS? Umíme! Má to sice pár omezení a odlišností, ale za ten výsledek to stojí.

Pro syté odstíny s HBW < 25 je nutno použít speciální nátěr, který redukuje solární prohřívání zateplené fasády. Pokud by se tento nátěr nepoužil, hrozí vlivem vysokých teplot objemové změny, které mohou mít za následek vznik trhlin.

Skladba systému na ETICS (od zateplení):

  • KEIM Pulverkleber-90 – armovací stěrka s vloženou perlinkou, tl. 3-4 mm
  • KEIM Stucasol K2 – sol-silikátová probarvená omítka, u sytých odstínů doporučujeme velikost zrna min. 2 mm
  • KEIM Soldalit-Coolit – dvojnásobný sol-silikátový nátěr, který redukuje solární prohřívání zateplených fasád

Skladba systému na cihelné zdivo (exteriér):

  • jádrová omítka (vyztužení kritických partií perlinkou), typ omítky a tloušťka dle typu zdiva
  • KEIM Pulverkleber-90 – armovací stěrka s vloženou perlinkou, tl. 3-4 mm
  • KEIM Stucasol – sol-silikátová probarvená omítka (u cihelného zdiva nejsme omezeni hodnotou HBW, tudíž se mohou aplikovat jakékoliv odstíny a jakákoliv zrnitost bez následného nátěru)

Reference a další možnosti úprav:

Další informace:

  • Kreativní a designové povrchové úpravy etics (brožura)
  • Tmavé odstíny na ETICS
  • Vzorníky
Přesuň se na začátek stránky