Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
O firmě

Cradle to Cradle – Udržitelné stavebnictví s materiály keim

Mezigeneračně spravedlivé. Zdravé. Recyklovatelné.

Od vize produktu k cirkulární ekonomice

Budova jako strom, „který čistí vodu a vzduch, produkuje kyslík, vytváří půdu a živiny“. To je myšlenka profesora Michaela Braungarta, tvůrce designového konceptu C2C, holistického přístupu k navrhování produktů, výrobních metod a procesů s ohledem na celý životní cyklus.

Velkou výzvou není minimalizovat využití zdrojů, ale zavádět je do koloběhu Cílem je dělat věci lépe místo méně špatně.

„Jako přední specialisté na minerální ochranu budov jsme povinni myslet dopředu na budoucnost, kterou stojí za to žít, a již dnes podle toho jednat. Cradle to Cradle Certified® potvrzuje, že dostojíme této odpovědnosti – nejen svými produkty a systémovými řešeními, ale také společenskou zodpovědností uvnitř naší společnosti i navenek.“

Rüdiger Lugert
jednatel společnosti KEIMFARBEN

Co znamená cradle to cradle certified®?

Cradle to Cradle Certified® je dnes celosvětově nejpokročilejší, vědecky podložený standard pro vývoj a výrobu produktů, které umožňují zdravou, spravedlivou a udržitelnou budoucnost.

Nezávislé třetí strany zkoumají např. složky všech produktů. KEIM přitom spolupracoval s akreditovaným posuzovatelem EPEA - Part of Drees & Sommer Hamburg. Úspěšný test potvrdila nezisková organizace Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Certifikát Cradle to Cradle Certified® znamená neustálý proces zlepšování a je pro nás důležitým krokem k cirkulárnímu průmyslu. Aby se předešlo stagnaci a prokázala se optimalizace produktů a procesů, každé 2 roky se provádí recertifikace.

Certifikace cradle to cradle

Pro získání certifikátu Cradle to Cradle Certified® jsou produkty hodnoceny podle různých kritérií v 5 rozsáhlých kategoriích. Celkový výsledek certifikace se řídí podle nejníže hodnoceného kritéria.

1. HYGIENA MATERIÁLŮ

2. KOLOBĚH MATERIÁLŮ

3. OBNOVITELNÉ ENERGIE

4. VODNÍ MANAGEMENT

5. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

(Další informace o jednotlivých kategoriích naleznete v následující brožuře.)

Brožura

Cradle to Cradle - udržitelná výstavba

Více informací o Cradle to Cradle ve společnosti KEIMFARBEN naleznete v následující brožuře.

Prohlédnout

Příklad pro zdravé cirkulární produkty

KEIM byl vždy průkopníkem v oblasti udržitelnosti a s certifikací 65 produktů ze 4 produktových skupin, což je přes 80 % prodávaných barev KEIM, je špičkou ve stavebnictví.

Více než 60 produktů získalo stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified® a mimoto zlatý certifikát v hygieně materiálů.

Kompletní přehled certifikovaných produktů naleznete v následujícím dokumentu.

Certifikované produkty v Německu

Přehled produktu

Zde naleznete přehled produktů certifikovaných v Německu.

Prohlédnout

Cradle to Cradle

Biologický a technický cyklus

Certifikát Cradle to Cradle Certified® chápe materiály jako látky, které jsou po použití k dispozici pro nové procesy. Jejich složky proto musí být pokud možno bez škodlivin a ekologicky nezávadné a od výroby přes používání až po návrat do koloběhu co nejméně zatěžovat životní prostředí.

Rozlišuje se zboží dlouhodobé spotřeby a spotřební zboží. Zboží dlouhodobé spotřeby se na konci svého užívání rozloží na jednodruhové suroviny a přivede do technického koloběhu. Spotřební zboží se naopak na konci svého užívání vrací do přirozeného, biologického koloběhu.

Barvy jsou přiřazeny k biologickému cyklu. Při používání se „spotřebovávají“ a jejich složky se erozí, otěrem apod. dlouhodobě vracejí do životního prostředí. Díky svému minerálnímu a přírodnímu surovinovému základu mohou barvy KEIM chránit nebo zlepšovat biosféru již během fáze používání. Jsou totiž extrémně odolné a bodují i vlastnostmi jako odbourávání škodlivin z ovzduší nebo zvlášť vysoká difúzní propustnost.

Cradle to Cradle Certified skupiny výrobkůC2C a certifikáty zdravotní nezávadnosti materiálu

Na následující stránce naleznete všechny naše certifikáty Cradle to Cradle a certifikáty o zdravotní nezávadnosti materiálů.

Prohlédnout

Často kladené otázky

Zde je shrnutí nejčastějších dotazů na toto téma (v angličtině).

Prohlédnout

Přesuň se na začátek stránky