Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Fascinace barvou

Minerální ochrana dřeva

Dřevo zažívá v moderní architektuře skutečnou renesanci. Inovativní metody výroby umožňují zcela nové konstrukční postupy. Tento stavební materiál se používá na zajímavý a udržitelný nábytek, okna, fasády, podlahy a dveře do interiéru i exteriéru. Dřevo má tedy potenciál stát se stavebním materiálem 21. století.

Úspěšná historie po tisíce let

Dřevo – stavební materiál pro 21. Století

Dřevo je pravděpodobně nejstarším stavebním materiálem, který lidstvo zná. Vyznačuje se vysokou dostupností, snadným zpracováním a renovací i dobrými vlastnostmi pro vnitřní klima. Při správném zpracování s optimální ochranou dřevo vydrží po staletí – dokazuje to nespočet dřevěných staveb po celém světě

Jako obnovitelná surovina je dřevo trvanlivé a odolné, má dobré izolační vlastnosti a přispívá tak k energetické účinnosti budov. Reguluje vlhkost a absorbuje škodliviny ze vzduchu v místnostech. Dřevo tak přispívá nejen k lepšímu světovému klimatu, ale i k příjemnějšímu klimatu v domech.

Odolné, trvanlivé a estetické

Dřevo žije a pracuje a jako látka přírodního původu jde o náročný materiál. Aby si tato stavební hmota zachovala svou přirozenou krásu, potřebuje – zejména v exteriéru – vhodný nátěr na dřevo, zajišťující ochranu proti vlhkosti, UV záření, chemickým a biologickým vlivům.

Kvůli bobtnání a smršťování klade tato stavební hmota na nátěr vysoké nároky.

Vzhled a životnost dřevěné fasády závisí na výběru materiálů, konstrukci a povrchové úpravě barvou na dřevo. Aby byly splněny dnešní stavebně technické požadavky na dlouhou životnost a vzhledovou stálost, nabízejí se ochranná opatření v podobě vhodných nátěrů na dřevo.

Kromě zachování užitnosti otevírají nátěry barvou na dřevo kreativnímu designérovi estetické možnosti k podtržení individuálního charakteru dřevěné stavby nebo interiéru ve dřevě.

Konvenční ochrana dřeva versus inovativní barvy na dřevo

Běžné nátěry na dřevo jako laky (klasické nebo moderní práškové) a lazury jsou vyráběné na bázi lněných olejů, alkydových pryskyřic, akrylátů a dalších syntetických hmot. Mají omezovat pronikání vlhkosti a minimalizovat rozklad ligninu UV zářením. Pojiva těchto organických nátěrů však sama nejsou trvale odolná vůči UV záření. To vede nejprve ke změnám barevného odstínu nebo lesku a následně k degradaci pojiva.

S klesající elasticitou barva na povrchu dřeva křehne, odlupuje se a rychle ztrácí svůj ochranný účinek. Do takto obnažených ploch dřeva vniká vlhkost, proniká dále pod dosud neporušené nátěry, zvyšuje „pohyby“ ve dřevě a tím urychluje proces destrukce.

Běžné povlaky nebo barvy na dřevo mají omezenou životnost podle kvality a namáhání kolem tří až sedmi let.

 

Silikátový princip aplikovaný na dřevo

Vize a inovace

Silikátové barvy se skládají z anorganických pojiv, minerálních plnidel a anorganických barevných pigmentů. Jejich tuhnutí probíhá chemickou reakcí mezi pojivem a minerálními reakčními partnery v podkladu, které se navzájem nerozpustně spojují. Silikátové barvy na minerálních stavebních hmotách se při ochraně budov projevily jako extrémně trvanlivé a odolné vůči povětrnostním vlivům. Díky typickému vápenně matnému vzhledu a čistě anorganicky pigmentovaným odstínům se osvědčily zejména při údržbě, ochraně a kreativnímu řešení budov.

Po 20 letech výzkumných prací se vývojářům firmy KEIM podařilo přenést princip silikátové barvy i na dřevěné podklady. Kombinují se tu dvě osvědčené nátěrové hmoty: olejový základní nátěr s dobrou penetrační schopností a silikátová barva na dřevo poskytující spolehlivou ochranu proti povětrnosti a UV záření.

Nátěr barvou KEIM Lignosil je díky typickému silikátovému chování při stárnutí extrémně odolný a plochy s Lignosilem se obvykle nemusí před přepracováním obrušovat. Pro přípravu postačí jen důkladné očištění povrchu.

Výhody nátěrů na dřevo keim

Nátěr na dřevo KEIM Lignosil chrání a zachovává moderní i historickou substanci staveb a přesvědčuje jasnými výhodami:

  • nízký difuzní odpor
  • vynikající ochrana proti vlhkosti
  • UV stabilita a absolutní světlostálost
  • extrémní odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhá životnost 
  • matný vzhled vhodný pro památky
  • snadná renovace
  • testy podle DIN EN 927
  • bezpečné řešení s osvědčenými složkami
     

Speciální použití

„Kontrolované šednutí“ dřeva

Postoj architektů a investorů je podobně kontroverzní jako tento jev samotný: akceptovat ho a nechat volný průběh přírodnímu vývoji, nebo kontrolovat vývoj povrchů pomocí nátěrů? Z tohoto dilematu nyní existuje elegantní východisko: KEIM Lignosil-Verano je nově vyvinutá povrchová úprava na silikátové bázi, která od prvního dne simuluje krásně přirozený vzhled stříbrošedé dřevěné patiny. Tím, že se záměrně zříká ochranné funkce, jaká je požadovaná od barev na dřevo, lazurní nátěr Lignosil-Verano na dřevě postupem času stále více přechází v přirozené zšednutí. Tento nátěr se nemusí znovu přetírat – požadovaného vzhledu ušlechtilé, zešedlé dřevěné fasády je dosaženo bez další nákladů na údržbu.

 

Udržitelná ochrana dřeva

Mimořádná vlastnost: KEIM Lignosil-Verano neobsahuje biocidy ani rozpouštědla a zaručuje přirozený minerálně matný, barevně stálý vzhled. Ošetřené povrchy zůstávají otevřené pro difuzi. Ve spojení s rychlým schnutím a extrémně snadným zpracováním je nátěr na dřevo Lignosil-Verano obzvláště hospodárným a udržitelným systémem.

 

Potřebujete více informací o nátěrech na dřevo nebo jiných nátěrových systémech KEIM? Rádi vám poradíme s vašimi projekty. Neváhejte nám zavolat nebo poslat e-mail.

Kontakt


Brožura

KEIM Lignosil

Zjistěte víc o našich barvách na dřevo!

Prohlédnout

Brožura

KEIM Lignosil-Verano

Inspirujte se barevnými tóny KEIM Lignosil-Verano!

Prohlédnout

Brožura

Schmuttertal Grammar School

Učení v udržitelné školní budově: objevte příkladný ekologický projekt gymnázia v Diedorfu se dřevem!

Prohlédnout


Přesuň se na začátek stránky