Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Sample Box

Omítka upravená kartáčováním

Kartáč, koště, hřebíky, hrábě, strukturovací váleček. To vše jsou pomůcky, kterými lze upravovat omítky. Je to jen na Vás, jakou představu o výsledném vzhledu omítky máte. Společnými silami ji zhmotníme.

Skladba systému na ETICS (od zateplení):

  • KEIM Pulverkleber-90 – armovací stěrka s vloženou perlinkou, tl. 3-4 mm
  • KEIM Brillantputz Glattputz – lehčená minerální omítka zrna 1 mm nanášená v tl. 2-3 mm upravená kartáčem či jiným způsobem
  • alternativně lze použít i probarvenou silikátovou omítku KEIM Stucasol v různé zrnitosti, která se již nenatírá
  • KEIM Soldalit-Arte – dvojnásobný sol-silikátový nátěr bez titanové běloby

Upozornění: na běžný zateplovací systém nutno vybírat odstíny s hodnotou HBW > 25

Skladba systému na cihelné zdivo (exteriér):

  • jádrová omítka (vyztužení kritických partií perlinkou), typ omítky a tloušťka dle typu zdiva
  • KEIM Brillantputz Glattputz – lehčená minerální omítka zrna 1 mm nanášená v tl. 2-3 mm upravená kartáčem či jiným způsobem
  • alternativně lze použít i jiné štukové omítky, např. KEIM Turado, NHL Kalkputz Fein či probarvenou omítku KEIM Stucasol
  • KEIM Soldalit-Arte – dvojnásobný sol-silikátový nátěr bez titanové běloby (libovolné odstíny)

Reference a další možnosti úprav:

Další informace:

  • Kreativní a designové povrchové úpravy etics (brožura)
  • Vzorníky
Přesuň se na začátek stránky