Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Klíčové výhody pro fasády

Tmavé odstíny na zateplovacích systémech

Někdy prostě musí být černá.

Také znáte v sousedství budovu, kde všechno tak nějak ladí? Materialita a barevnost podtrhuje individuální kvalitu architektury, detaily jsou přesvědčivé a všechno včetně uspořádání zahrady představuje jednotný celek.

Skutečně originální dům – navzdory všem regulacím a předpisům, kterým dnes výstavba podléhá – a to v neposlední řadě díky výrazné, intenzivní barvě fasády.

Protože od této chvíle máte naprostou svobodu ve výběru barvy fasády! Vaše vytoužená barva už nemusí zůstat jenom snem. Dnes jsou tmavé, syté odstíny technicky i ekonomicky proveditelné, a platí to i pro zateplené fasády.

Pokud chcete používat tmavé intenzivní odstíny, jedna věc by pro vás měla být obzvláště důležitá: životnost a odolnost!

Odborné informace

Stálost odstínu

Barvy KEIM jsou známé svou bezkonkurenční stálostí barevných odstínů.

Další informace

„Nutnost“ pro tmavé zateplené fasády

KEIM Soldalit-Coolit

Vzhledem k rostoucí poptávce po individuálním řešení fasád již nelze vylučovat použití tmavých barev na zateplovacích systémech. Dosavadní osvědčená praxe stanovení vhodnosti barevných odstínů na ETICS podle jejich světelné odrazivosti již nevyhovuje dnešním požadavkům. Nadále bezpečné a podle současného stavu techniky dlouhodobě ověřené je dodržování limitní hodnoty světelné odrazivosti ≥ 20.
 
V nejnovějších diskusích na toto téma získává na důležitosti schopnost hotového povrchu odrážet infračervené světlo. Koeficient světelné odrazivosti HBW popisuje poměrně jednoduchým způsobem vliv viditelného světla na plochy, více než 50 % energie se však absorbuje z neviditelného, převážně infračerveného světla a není ve světelné odrazivosti zohledněno. Tento nedostatek napravuje stanovení celkové spektrální odrazivosti TSR, protože ta se stanoví pro celé světelné spektrum
 
Jestliže se někdo musí z výtvarných důvodů odchýlit od zabezpečeného standardního řešení, může pro posouzení rizika termicky indukovaných pnutí v omítkovém systému využít hodnotu TSR. Sdružení Industrieverband WerkMörtel e.V. (IWM) shrnulo výzkumy různých výrobců v závěru, že při hodnotě TSR ≥ 25 lze nátěr klasifikovat jako termicky bezpečný.

KEIM Soldalit-Coolit tento požadavek splňuje s prokázanou hodnotou TSR výrazně přes 25 pro všechny odstíny.

Další informace

S minerálními barvami KEIM se vždy rozhodnete správně!

 

Přesuň se na začátek stránky