Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Produkty

Restaurování a opravy přírodního kamene

Restaurování přírodního kamene systémově.

 

Systematický přístup k restaurování přírodního kamene

Narůstající zátěže životního prostředí, jako například agresivní kyselé deště, ale také vlhkost, jsou zodpovědné za postupný rozklad a ničení řady přírodních stavebních materiálů. Zvláště zasažen je tímto bezpochyby přírodní kámen.

Pro sanaci takových škod se obzvláště hodí celosvětově osvědčené produkty pro údržbu přírodního kamene z produkce KEIMFARBEN.  Četné stavby z přírodního kamene úspěšně restaurované KEIMem v tuzemsku i zahraničí dokládají vysoký standard kvality i v této speciální oblasti ochrany staveb

Výhody našeho systému Natural Stone

  • přizpůsobená údržba díky specifickým systémovým komponentům
  • účinná ochrana před kyselinami a vlhkostí
  • široké spektrum použití a rozličné možnosti ztvárnění
  • jistota pro uživatele díky obsáhlým službám KEIM Naturstein-Servic

Přehled produktů systému naturstein

Restauro-Lasur

Lazurní podání barvy nebo přizpůsobení spravovaných míst. Zachovává přirozený vzhled přirodního kamene.

Restauro-Mortar

Materiály pro náhradu přírodního kamene, obnovu spár a materiál pro odlévání do formy.


Přesuň se na začátek stránky