Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Klíčové výhody pro fasády

Ekologické silikátové barvy keim

Ekologicky šetrné stavitelství znamená energeticky efektivní projektování, ale také vědomý výběr trvanlivých, převážně obnovitelných, nízkoemisních a ekologicky likvidovatelných materiálů – například ekologických barev na fasády a stěny. Je to zásadní příspěvek k lepší kvalitě života a budoucnosti.

Výběr ekologických fasádních a nástěnných barev

Volba materiálů je dnes jedním z nejdůležitějších aspektů ekologické optimalizace staveb.

 

Vedle spotřeby energie vynakládané k užívání budovy rozhodují o ekologické bilanci domu také vlastnosti stavebních hmot, například barev.

I když tvoří co do množství jen malý podíl spotřebovaného materiálu, není radno podceňovat působení fasádních i vnitřních nátěrů. Kromě přímých vlivů obsažených znečišťujících látek nebo emisí během zpracování citelně přispívají k ekologické bilanci i faktory jako využívání zdrojů a trvanlivost.

KEIMFARBEN – výrobce udržitelných barev pro zdravé bydlení

Barvy KEIM mají vynikající ekologický profil od těžby surovin přes výrobu, zpracování a celou životnost nátěru na fasádách a stěnách až po likvidaci starého nátěru. Fasádní barvy KEIM jsou dodnes jediné v Evropě, které získaly i pečeť natureplus. Tato pečeť potvrzuje dodržování vysokých jakostních norem v oblasti udržitelnosti a je udělována akreditovanými zkušebními ústavy na základě nezávisle vypracovaných směrnic. Testování zahrnuje různé kategorie. Roli tu hraje výroba barev, pracovní podmínky, nízkoemisní používání až po likvidaci barev nebo návrat do recyklačního oběhu.

Mehr

Stavební fyzika a udržitelnost

Fasádní a nástěnné barvy KEIM jsou optimální z hlediska stavební fyziky. Naše silikátové barvy jsou extrémně propustné pro vodní páru, tzn. difuzně otevřené. Vlhkost obsažená ve stavebním objektu se může přes naše barvy rychle uvolňovat navenek. To brání záludnému hromadění vlhkosti a dlouhodobě předchází poškození. V kombinaci s nízkou nasákavostí tyto barvy poskytují optimální ochranu proti poškození vodou a mrazem. Díky své zásaditosti a rychlému osychání jsou také neatraktivní pro řasy a plísně, a to bez přídavku biocidů, které jsou z fasád smývány deštěm a splachovány do podzemních vod.

Tepelná izolace s produkty keim – minerální plus pro životní prostředí

Vedle fasádních a nástěnných barev najdete u firmy KEIM také širokou nabídku minerálních tepelně izolačních kompozitních systémů. Naše zateplovací systémy také slouží udržitelné a ekologické výstavbě a renovacím, úsporám energie a aktivní ochraně životního prostředí. Optimálně přizpůsobené specifické omítky a barvy KEIM navíc šetří zdroje díky prodlouženým renovačním intervalům.

Mimochodem: naše barvy jsou „Made in Germany“. Snažíme se co nejvíce zkracovat dodavatelské řetězce surovin a vyrábět pomocí 100% zelené elektřiny. I tímto způsobem dále zlepšujeme ekologickou bilanci a udržitelnost našich produktů.

Přesvědčte se sami o kvalitě našich udržitelných, ekologických barev a produktů. Více informací o našich ekologických a pro člověka nezávadných fasádních a nástěnných barvách a zateplovacích systémech naleznete na následujících stránkách.

Přesuň se na začátek stránky