Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Omítka

Keim sanační a vlhkost regulující omítky: Porosan and Seccopor

Na pórech záleží - difuzně otevřené vysoce propustné omítky.

Oprava poškozených strukturních látek

Stavební díla jsou silně vystavena vlivům prostředí, které mohou vést k zavažným poškozením. Vlhkost se dostává do zdiva a transportuje rozpustné soli. Působení vlhkosti a solí se na povrchu zviditelňuje ve formě fleků, výkvětů a odprýskáváním nátěru nebo omítky.

Se speciálním systémem na sanaci omítek KEIM Porosan lze, ve spojení s izolačními opatřeními, toto poškozené zdivo úspěšně trvale sanovat. Systém sanačních omítek proti vlhkosti KEIM Porosan je charakterizování vysokou vodoodpudivostí a zároveň difúzní otevřeností. Vlkost uniká v eformě páry, soli mohou neškodně vykrystalizovat ve velkém prostoru pórů.

Systém KEIM Seccopor se vyznačuje hydorilním charakterem a najd epoužití všude tam, kde je třeba regulovat vlhkost v místnosti a vyhnout se kondezované vodě. Systém sanačních omitek je vynikající por použití na vlhkém zdivu bez velkého zatížení solemi např. po škodách způsobených povodněmi. Maximálně podporuje vysychání, jelikož neobsahuje hydrofobizaci k odpuzování vody.


Sanace zasolené a vlhké omítky - přehled sanačních omítek KEIM

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP

Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1 (R). Sanační omítka WTA. Speciální vnitřní i venkovní omítka s hydrofobními póry pro opravu solí poškozených povrchů omítek nad terénem. Vhodná i pro stěny se silnou vlhkostní zátěží u historických a starších budov, na soklech, ve sklepech apod.

Vzorkovník
šedý
Aplikace
lžíce, hladítko, motorové míchadlo, omítací stroj bez domíchávání a bez statoru pro vzduchové póry
Spotřeba
1,1 kg/m²/mm
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
pytel25kg42

KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP

Suchá maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Jádrová omítka WTA, doplňkový produkt k sanačním omítkám KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP, resp. KEIM Porosan-HF-Sanierputz při opravách zasolených omítaných ploch.

Slouží k vyrovnání větších prohlubní, nepravidelného zdiva a jako zásobárna soli u zvlášť silně zasolených podkladů.

Vzorkovník
šedý
Aplikace
motorové míchadlo, lžíce, hladítko, omítací stroj bez domíchávání a bez statoru pro vzduchové póry
Spotřeba
1,2 kg/m²/mm
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
pytel25kg42

KEIM Porosan-Trass-Zementputz

Hydraulicky tuhnoucí maltová směs dle DIN 18557 a DIN EN 998-1. Jako adhezní podhoz pro bezpečné spojení mezi špatně savým zdivem a omítkami KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP, KEIM Porosan-HF-Sanierputz nebo KEIM Porosan- Ausgleichsputz-NP. Také jako celoplošná bariérová a soklová omítka ve spojení s KEIM Porosan-Dichtungsschlämme.

Vzorkovník
přírodní
Aplikace
motorové míchadlo, lžíce, hladítko, čisticí stroj
Spotřeba
1,56 kg/m²/mm jako celoplošná soklová omítka.
cca 5 kg/m² als halbdeckender Haftvorspritz
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
pytel25kg42

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme

Minerální nátěr na bázi cementu, jemných písků a izolačního prostředku. Slouží k vnitřní i vnější vertikální hydroizolaci staveb, k ochraně před půdní vlhkostí, netlakovou povrchovou/prosakující vodou a tlakovou vodou.

Vzorkovník
šedý
Aplikace
motorové míchadlo, štětka, hladítko
Spotřeba
Pro případ zatížení půdní vlhkostí + netlakovou vodou:
požadovaná celková tloušťka vrstvy za mokra: 2,5 mm (odpovídá tloušťce suché vrstvy ≥ 2 mm)
spotřeba: 5 kg/m²


Pro případ zatížení tlakovou vodou:
požadovaná celková tloušťka vrstvy za mokra: 3,5 mm (odpovídá tloušťce suché vrstvy ≥ 3 mm)
spotřeba: cca 7,0 kg/m²
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
pytel25kg42

KEIM Seccopor-Fino

Speciální jemná omítka bez hydrofobizace s vynikajícím odváděním a regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle DIN EN 998-1, kategorie malty CS II.

Vzorkovník
přírodní bílý
Aplikace
lžíce, motorové míchadlo, zubové hladítko, hladítko, čisticí stroj
Spotřeba
1,4 kg/m²/mm
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
pytel25kg36

KEIM Seccopor-Grosso

Speciální omítka bez hydrofobizace s vynikajícím odváděním a regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle DIN EN 998-1, kategorie malty CS II.

Vzorkovník
šedý
Aplikace
lžíce, motorové míchadlo, zubové hladítko, hladítko, čisticí stroj
Spotřeba
1,4 kg/m²/mm
Balení
druh obaluobsah nádobyměrná jednotkamnožství na paletě
pytel25kg36
Přesuň se na začátek stránky