Ga naar de inhoud van de pagina
ShopBelgium | NL
Cookie settings

Under the following links you can adjust your cookie settings:

Change Settings Reset

Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

Verantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is KEIM Nederland BV, Dukdalfweg 26,  1332 BM Almere.

Contactformulier en e-mail

Onze website bevat informatie waarmee u snel en elektronisch contact kunt opnemen met ons bedrijf en rechtstreeks met ons kunt communiceren. Wanneer u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen om uw persoonlijke bericht aan ons te kunnen beantwoorden. 

Wij wissen de gegevens die in dit verband ontstaan, als de aanvraag wordt toegewezen aan een contract, na het verstrijken van de termijn van het contract, anders na voltooiing van de contactaanvraag, of beperken de verwerking als er wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren. Ons en uw belang ligt in het eenvoudig en ongecompliceerd tot stand brengen van contact.

Gebruiksgegevens webserver

In het geval van enkel informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang komt voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor gegevensverzameling) :

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van bezoek
 • Verschil in tijdzones ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van uw bezoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website van waar onze website benaderd werd
 • Browser
 • Besturingssysteem en interfaces
 • Taal en versie van de browser
 • Gebruikersnaam voor de bestandsbeveiliging

De IP-adressen worden hierbij geanonimiseerd opgeslagen. Daartoe worden de laatste drie cijfers gewist, dus bv. 127.0.0.1 wordt 127.0.0.*. IPv6-adressen worden eveneens geanonimiseerd. De geanonimiseerde IP-adressen worden gedurende 60 dagen bewaard. Gegevens over de gebruikte gebruikersnaam voor de bestandsbeveiliging worden na één dag geanonimiseerd. Gebruiksgegevens van de webserver over onjuiste opgevraagde pagina's worden na zeven dagen gewist.

Technisch noodzakelijke cookies

Om voor u een praktisch en veilig gebruik van onze website mogelijk te maken, gebruiken wij bepaalde technisch noodzakelijke cookies. Deze cookies worden na afloop van de sessie weer gewist, maar kunnen ook een langere bewaartijd hebben. Voor opt-out cookies bedraagt de bewaartermijn 50 jaar. In technisch noodzakelijke cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Als rechtsgrondslag voor het gebruik van deze technisch noodzakelijk cookies geldt voor ons art. 6 lid 1 onder f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen als operator van de website volgen uit de bovengenoemde doeleinden.

Socialmediakanalen

In ons online-aanbod maken wij gebruik van links naar sociale netwerken zoals Meta (Facebook en Instagram), het carrièrenetwerk LinkedIN (wereldwijd) en een videokanaal op YouTube. De links zijn te herkennen aan de logo's van de betreffende aanbieders.

Door te klikken op deze links worden de betreffende socialmediapagina's geopend en wordt u doorgelinkt naar een pagina waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Nadere informatie over de op die websites geldende voorwaarden zijn te vinden in de privacyverklaringen van deze individuele aanbieders:

Meta: www.facebook.com/policy.php
LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy

YouTube-video's

YouTube is een service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden de Google-services aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Wij hebben YouTube-video's geΓ―ntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op www.YouTube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geΓ―ntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.   De rechtsgrondslag voor de weergave van de video's is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats na uw toestemming.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de gegevens die in deze verklaring worden genoemd onder "Gebruiksgegevens webserver", zoals het IP-adres, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om zijn website naar behoefte vorm te geven. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vind u in het privacybeleid van YouTube. Daar vind u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om u privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Google, eveneens in de VS. Voor deze gevallen heeft de aanbieder zichzelf naar eigen zeggen een standaard opgelegd die overeenkomt met het vroegere EU-VS-Privacy Shield en beloofd om zich te houden aan de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming bij de internationale doorgifte van gegevens. Wij hebben ook zogenaamde standaard contractuele clausules met Google afgesloten, die tot doel hebben om de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te garanderen en die hier https://policies.google.com/privacy/frameworks kunnen worden geraadpleegd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd Gordon House, Barrow Street Dublin 4 ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van website geheugen in de browser, trackingpixels en zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd (zie hieronder), wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

Deze website gebruikt Google Analytics ook voor een apparaat overkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw Google-klantenaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens"].

Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geΓ«igende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO). U kunt uw toestemming helemaal bovenaan deze pagina intrekken via onze toestemmingsbanner of de Google browser add-on installeren, die toegankelijk is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de verzamelde gegevens over u gerelateerd zijn aan een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter voor u te maken.

In de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, worden de gegevens overgedragen op basis van standaard contractuele clausules, die kunnen worden bekeken op policies.google.com/privacy/frameworks.

Persoonlijke gegevens van gebruikers die via tracking zijn opgeslagen, worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval gebeurt dit na 14 maanden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan, evenals meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy bij Google, vindt u hier: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001, Overzicht van gegevensgebruik in Google Analytics: support.google.com/analytics/answer/6004245, Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, evenals het privacybeleid: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google-Maps

Wij gebruiken de Google Maps-service op deze website. Google Maps is een service van Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. In de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden de Google-services aangeboden door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de kaarten is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO, d.w.z. de integratie vindt alleen plaats met uw toestemming.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Daarnaast worden de bovengenoemde basisgegevens zoals IP-adres en tijdstempel doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op servers van Google, ook in de VS. Voor deze gevallen heeft de aanbieder zichzelf naar eigen zeggen een standaard opgelegd die overeenkomt met het voormalige EU-VS-privacyschild en beloofd om bij de internationale overdracht van gegevens de geldende wetten voor gegevensbescherming na te leven. Daarnaast zijn wij met Google zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming overeengekomen, die tot doel hebben om de naleving van een passend niveau van gegevensbescherming in het derde land te waarborgen en die hier policies.google.com/privacy/frameworks kunnen worden geraadpleegd.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Rechten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot persoonlijke gegevens:  

 • Recht op toegang,
 • Recht op rectificatie of verwijdering,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op bezwaar tegen verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid,

U heeft het recht om een reeds gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping.

Als u uw toestemming wilt intrekken, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar info@keim.nl

Recht van beroep

Bij vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor inlichtingen, rectificatie, afscherming en wissen van gegevens alsook voor het herroepen van verleende toestemmingen, kunt u zich richten tot:

KEIM NEDERLAND BV

Dukdalfweg 26

1332 BM Almere

Telefoon: 036/5320620

Email: info@keim.nl

Bij klachten over de verzameling en gebruik van persoonsgegevens mag u contact opnemen bij Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap .

Ga naar het begin van de pagina