Gå til sidens indhold
ShopDenmark | DA
Cookie settings

Under the following links you can adjust your cookie settings:

Change Settings Reset

Hjem

Erklæring om databeskyttelse

I det følgende informerer vi om registrering af personrelaterede data ved anvendelse af vores webside. Personrelaterede data er alle data, der kan henføres til din person, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og anvendelsesadfærd.

KONTAKTFORMULAR

Vi registrerer kun personlige data, hvis du har givet dem til os via en af vores formularer på hjemmesiden. Vi bruger udelukkende dine data til besvarelse og bearbejdning af din forespørgsel og kun til det formål, til hvilket du har stillet dine data til rådighed for os. Data, der tilkommer os i denne forbindelse, sletter vi, når det ikke længere er nødvendigt at gemme dem, eller vi begrænser behandlingen af dem, dersom der påhviler os lovmæssige opbevaringsforpligtelser.

ELEKTRONISKE ANSØGNINGER

Formål
Vi anvendere udelukkende dine personrelaterede data til gennemførelse og afvikling af dine online-ansøgninger. Såfremt du indvilliger i det, vil vi også benytte dine ansøgninger til fremtidige udvælgelsesprocesser.

Retsgrundlag
nden for rammerne af din online-ansøgning bearbejder vi dine personrelaterede data til gennemførelse af forkontraktlige foranstaltninger baseret på art. 6 stk. 1 litra b i forbindelse med art. 88 stk. 1 i GDPR i forbindelse med § 26 stk. 1 S. 1 den nationale GDPR. Hvis du indvilliger i, at dine data gemmes længere for at kunne anvendes i forbindelse med fremtidige udvælgelsesprocerdurer, er retsgrundlaget fort dette art. 6 stk. 1 litra a i GDPR. Ved behandling af ansøgningsdata i forbindelse med retslige tvister baserer vi dette på retsgrundlaget i art. 6 stk. 1 litra f i GDPR.

Modtager
ine personrelaterede data sendes videre til de afdelinger (personaleafdeling og faglig afdeling), der er ansvarlige for den konkrete ansøgning. Dine ansøgningsbilag kan eventuelt også blive videresendt til andre faglige afdelinger, dersom din ansøgningsprofil efter vores mening er egnet til en anden intern stilling. Dine ansøgningsbilag vil under ingen omstændigheder blive videresendt til andre virksomheder eller tredjepart.

Dataoverførsel til ikke-EU-lande
Der forekommer ingen videresendelse af dine personrelaterede data til tredjelande.

Opbevaringsvarighed
år ansøgningsprocessen er afsluttet, sletter vi alle data fra din online-ansøgning efter seks måneder, såfremt din ansøgning ikke gav resultat. Dette gælder ikke, dersom lovmæssige krav er til hinder for sletningen. Dersom du har indvilliget i en længere opbevaring af hensyn til fremtidige udvælgelsesprocesser, vil vi efter aftale alligevel slette dine ansøgningsdata senest efter tre år. Dersom ansøgningsprocessen gav resultat, overføres dine ansøgningsdata til personalearkivet under overholdelse af de retsmæssige tilladelser.

Forpligtelse til at stille data til rådighed
Der foreligger ingen lovmæssig eller kontraktlig forpligtelse til at stille personrelaterede data til rådighed for os. Vær opmærksom på, at der ikke kan tages hensyn til ikke oplysningsgivende ansøgningsdata i ansøgningsprocessen. 
 

BEHANDLING AF PERSONRELATEREDE DATA VED BESØG PÅ VORES WEBSIDE

Brugerdata til web-server
Hvis du kun bruger websiden til informationssøgning, dvs. hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde sender os informationer, henter vi kun de personrelaterede data, som din browser leder videre til vores server. Hvis du gerne vil se på vores webside, henter vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os for at kunne vise dig vores webside og sikre stabilitet og sikkerhed (retsgrundlag er her art. 6 stk.1. s. 1 litra f i GDPR. Vores berettigede interesse til de ovenstående angivne formål til dataindsamling):

  • IP-adresse Dato og klokkeslæt for forespørgsel
  • Tidszoneforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
  • Rekvireringens indhold (konkret side)
  • Adgangsstatus/HTTP-statuskode
  • Hver enkelt overført datamængde Webside, som anmodningen kommer fra
  • Browser-software Operativsystem og dets grænseflader
  • Browser-softwarens sprog og version

IP anonymisering
IP-adresser gemmes i anonymiseret form. Det betyder, at de tre sidste cifre, fjernes, dvs. at 127.0.0.1 bliver til 127.0.0.*. IPv6-adresser anonymiseres ligeledes. De anonymiserede IP-adresser opbevares i 60 dage. Anonymiseringen sker efter en dag. Web-server-anvendelsesdata om fejlagtige sideopkald slettes efter syv dage.

Teknisk nødvendige cookies
For at muliggøre komfortabel og sikker brug af vores webside anvender vi teknisk nødvendige cookies. Disse cookies slettes igen efter besøget eller har længere opbevaringsvarighed. Ved frameldings-cookies er opbevaringsvarigheden 50 år. De teknisk nødvendige cookies gemmer ingen personrelaterede data. Retsgrundlaget for behandling af disse teknisk nødvendige data er art. 6, pkt. 1 litra f i GDPR. Vores berettigede interesse som udbyder af websiden ses af ovennævnte formål.

Website analyse med Google Analytics
Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Ireland Ltd Gordon House, Barrow Street Dublin 4 ("Google"). Google Analytics anvender webhukommelse i browseren, sporingspixels og såkaldte "cookies", tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres herved om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymiseringen er aktiveret på dette websted (se nedenfor), vil din IP-adresse dog blive afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der er kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, inden da. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren.

Dette websted bruger også Google Analytics til analyse af besøgsstrømme på tværs af enheder, hvilket sker via et bruger-id. Du kan deaktivere den tværgående analyse af din brug på tværs af enhederne på din Google-kundekonto under "Mine data", "Personlige data".
Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data.
Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud.
Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er dit samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a GDPR). Du kan tilbagekalde dit samtykke øverst på denne side via vores Samtykke-banner eller installere Google-browsertilføjelsen, som du kan få adgang til via følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dette websted bruger Google Analytics med udvidelsen "anonymizeIp". Det betyder, at IP-adresser behandles i en forkortet form, hvilket gør det umuligt at henføre dem til en bestemt person. Hvis de data, der indsamles om dig, kan relateres til en person, udelukkes dette straks, og personoplysningerne slettes straks.

Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores websted. De indsamlede statistikker gør det muligt for os at forbedre vores tilbud og gøre det mere interessant for dig. I de undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, finder dataoverførslen sted på grundlag af standardkontraktbestemmelser, som kan ses på https://policies.google.com/privacy/frameworks. Brugernes personlige data, der er gemt via sporing, slettes eller anonymiseres, så snart de ikke længere er nødvendige for vores registreringsformål. I vores tilfælde sker dette efter 14 måneder.
Yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen heraf samt yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv hos Google finder du her: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001, Oversigt over dataanvendelse i Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, Brugsbetingelser: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, samt privatlivspolitik: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Sociale medie-kanaler
I vores online-tilbud findes der links til sociale netværk som Facebook, Google+, de to karrierenetværk Xing (DACH-region) og LinkedIn (worldwide) samt videoportalen YouTube. Links kan ses under udbydernes relevante logo. Ved at klikke på linkene åbnes de tilsvarende sider på de sociale medier, hvor denne databeskyttelseserklæringen ikke finder nogen anvendelse. Detaljer i de deri gældende bestemmelser kan du finde i de tilsvarende databeskyttelseserklæringer fra de enkelte udbydere; disse findes på:
Facebook/Instagram: www.facebook.com/policy.php
Google+: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de%20Youtube-Videos

På vores webside indlægger vi videoer via udbyderen YouTube i "udvidet databeskyttelsesmodus". Så snart du ser på en sådan video, anvender YouTube cookies for at registrere informationer om dit besøg på websiden. Desuden bliver der etableret kontakt til "Googles DoubleClick", når videoen ses, og dette kan udløse yderligere dataoverførsler og -behandlinger. Du kan undgå begge dele, hvis du giver afkald på start af videoen. Du finder yderligere informationer om databeskyttelse fra YouTube og Googler her: → https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
 

BERØRTE PERSONERS RETTIGHEDER

Du har til enhver tid ret til gratis at få information om de data, der er registreret om dig samt i givet fald ret til at få rettet fejl. Du har også ret til at få slettet hhv. anonymiseret data om dig, med mindre vi har lovmæssige forpligtelser eller andre legitime årsager til det modsatte.


KONTAKT
Hvis du har spørgsmål til registrering, bearbejdning eller brug af dine personlige data, om informationer, rettelser, spærring eller sletning af data samt ved tilbagekaldelse af et allerede givent samtykke, bedes du henvende dig til:

                      KEIM SCANDINAVIA A/S
                      Guldalderen 6
                      DK-2640 Hedehusene
                      T: 46 56 46 44
                      E-mail: 
kundeservice@keim.dk  

Gå til toppen af siden