Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Puts- och spackelprodukter

KEIM Sanerings- och fuktregleringsputs: Porosan og Seccopor

Porerna spelar en viktig roll - specialputs med fuktregulerande egenskaber. 

Effektiv och hållbar sanering

Byggnader utsättas för kraftig miljöpåverkan som kan leda till svåra skador på byggmaterialet. Fukt tränger in i murverket och för med sig lösliga salter. Effekten av fukt och salt syns på ytan i form av fläckar, utfällningar och avflagad färg eller puts.

Med det speciella KEIM Porosan saneringsputs kan, i kombination med tätningsåtgärder, det skadade byggnadsmaterialet saneras permanent. KEIM Porosan saneringsputs utmärks av att de är vattenavvisande men samtidigt diffusionsöppna. Fukt avdunstar som ånga och salterna kan utkristalliseras i den stora porvolymen utan att förorsaka skador.

KEIM Seccopor specialputs har en hydrofil karaktär. Den används när fukten i inomhusluften behöver regleras och för att minska risken för kondens. KEIM Seccopor specialputs passar perfekt för användning på fuktigt murverk utan hög saltbelastning, exempelvis efter en översvämningsskada. Det stödjer en maximal uttorkning eftersom det inte innehåller någon hydrofobering som gör det vattenavvisande


Produkter KEIM sanerings- och fuktregleringsputs

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP

Torrputsbruk enligt DIN 18557 och DIN EN 998-1(R). Saneringsputs enligt WTA, porhydrofoberande specialputs för inom- och utomhusbruk avsett för reparation av saltskadade putsytor ovan mark. Även lämpligt för väggytor med hög fuktbelastning på historiska byggnader, äldre byggnader, i sockelområden, källare, etc.

Färgnyanser
grå
Applicering
murslev, bräda, blandarmaskin, putsmaskin utan efterblandare och luftindragande skruvmantel
Materialåtgång
1,1 kg/m² per mm
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg42

KEIM Porosan-HF-Sanierputz

Torrputsbruk enligt DIN 18557 och DIN EN 998-1(R). Saneringsputs enligt WTA.

Snabbhärdande – vitt

Kornstorlek: 0 - 1 mm

Snabbhärdande porhydrofobt specialputs för reparation av saltskadade putsytor ovan mark inom- och utomhus. Även lämpligt för väggytor med hög fuktbelastning på historiska byggnader, äldre byggnader, i sockelområden, källare, etc.

Färgnyanser
naturvit
Applicering
blandarmaskin, murslev, bräda, putsmaskin utan efterblandare
Materialåtgång
1,0 kg/m² per mm
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg42

KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP

Torrputsbruk enligt DIN 18557 och DIN EN 998-1. Grundputs enligt WTA, kompletterande produkt för KEIM Porosan-Trass-Saneringsputs-NP eller KEIM Porosan-HF-Saneringsputs vid reparation av saltskadade putsytor.

För utjämning av större fördjupningar, oregelbundet murverk och/eller som saltupptagare för underlag med mycket hög salthalt.

Färgnyanser
grå
Applicering
blandarmaskin, murslev, bräda, putsmaskin utan efterblandare och luftindragande skruvmantel
Materialåtgång
1,2 kg/m² per mm
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg42

KEIM Porosan-Trass-Zementputz

Hydrauliskt härdande torrputsbruk enligt DIN 18557 och DIN EN 998-1. Används som utkast för säker vidhäftning mellan svagt absorberande murverk och KEIM Porosan-Trass-Saneringsputs-NP, KEIM Porosan-HF-Saneringsputs eller KEIM Porosan-Utjämningsputs-NP.

Används också som spärr- och sockelputs över hela ytor i kombination med KEIM Porosan-Tätningsmassa.

Färgnyanser
natur
Applicering
blandarmaskin, murslev, bräda, putsmaskin
Materialåtgång
1,56 kg/m² per mm som heltäckande sockelputs.
ca. 5 kg/m² som halvtäckande utkast
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg42

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme

Mineralisk beläggning baserad på cement, fin sand och tätningsmedel. Används till in- och utvändig vertikal tätning av byggnader mot markfukt, ej pressande yt-/spillvatten och pressande vatten.

Färgnyanser
grå
Applicering
blandarmaskin, borste, bräda
Materialåtgång
Användning mot markfukt + ej pressande vatten:
Nödvändig total fuktig skikttjocklek: 2,5 mm (motsvarar ≥ 2 mm torr skikttjocklek)
Förbrukning: 5 kg/m²
Användning mot pressande vatten:
Nödvändig total fuktig skikttjocklek: 3,5 mm (motsvarar ≥ 3 mm torr skikttjocklek)
Förbrukning: ca. 7,0 kg/m²
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg42

KEIM Seccopor-Fino

Special-finputs utan hydrofobering med utmärkta fukttransporterande egenskaper och mycket bra fuktreglering. Normalputsbruk enligt DIN EN 998-1, murbruksklass CS II.

Färgnyanser
naturvit
Applicering
murslev, blandarmaskin, fixkam, bräda, putsmaskin
Materialåtgång
1,4 kg/m² per mm
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg36

KEIM Seccopor-Grosso

Specialputs utan hydrofobering med utmärkta fukttransporterande egenskaper och mycket bra fuktreglering.

Normalputsbruk enligt DIN EN 998-1, murbruksklass CS II.

Färgnyanser
grå
Applicering
murslev, blandarmaskin, fixkam, bräda, putsmaskin
Materialåtgång
1,4 kg/m² per mm
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg36
Gå till överst på sidan