Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Mögelskydd och isolering.

KEIM Mycal

Mögelskydd och invändig isolering.

Ett behagligt inomhusklimat - utan fukt og mögel

Invändig efterisolering är den rätta lösningen för kalla yttre väggar, där man vill behålla fasadens utseende, till exempel tegel, dekorationer eller andra arkitektoniska termer.

Systemet kan anpassas till olika krav och förväntningar: enkelt mögelskydd, funktionell invändig isolering eller premiumsystem med mycket goda rumsklimategenskaper. Alla varianterna har en sak gemensamt: de kräver bara ett fåtal produkter. 

Fuktsporer finns överallt, men mögel uppstår bara under vissa förutsättningar: fukt, organiska näringsämnen och låg temperatur. Mögelsvamparna kan tillgodose sig många olika material som näringsbas. Exempel på sådana är cellulosa, tapeter, lim och plastfärg. Gemensamt för dessa organiska material är att de är täta. Vid förekomst av fukt bildas kondens på täta underlag och möglet får idealiska förhållanden att föröka sig. Mineraliska färger och underlagsprodukter från KEIM är oorganiska och innehåller därför ingen näring för mögel.

KEIMs färger är mineraliska. Det innebär att fukt som finns på ytan obehindrat kan passera genom färgskiktet och ut igen. Om man också väljer att använda mineraliska produkter i underlaget – som både suger upp och släpper ut fukt – förblir väggarna torra även vid hög fuktbelastning. Alla produkter i KEIMs MYCAL®-SYSTEM är utvecklade för detta syfte.


KEIM Mycal systemprodukter

KEIM Mycal-Top

Specialiserad silikatfärg som på olika sätt motverkar mögelangrepp. Bidrar till torra väggar genom enorm diffusionsöppenhet och fuktreglerande egenskaper. Den höga alkaliniteten gör att mögelsvamp inte får någon näring. De fotokatalytiskt aktiva pigmenten bryter ner skadliga ämnen.

Färgnyanser
Vit och färgnyanser.
Applicering
borste, airless-spruta, rulle
Materialåtgång
0,125 L/m² för ett enstaka skikt.
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
hink12,5L24
hink5L70

KEIM Mycal-Por

Kalkbundet, fabriksblandat torrbruk enligt DIN EN 998-1 i murbruksklass CS I. Mineraliskt specialkalkputs för inomhusbruk som utmärker sig genom speciella sorptions- och fuktighetsreglerande egenskaper. Används också som vidhäftnings- och armeringsmassa för Mycal-CS-skivor samt i KEIM-isolering för inomhusbruk och KEIM-system för inomhusklimat.

Färgnyanser
naturvit
Applicering
blandarmaskin, murslev, bräda, putsmaskin
Materialåtgång
1,3 kg/m² per mm för armering eller toppskiktsputs.
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck25kg42

KEIM Mycal-Lava

Kapilläraktiv, permeabel, fiberfri, mineralisk, fast isoleringspanel av kalciumsilikathydrater, biologiskt ofarlig och helt återvinningsbar. Icke brännbar A1 enligt DIN EN 13501-1, officiellt godkänd.

Färgnyanser
naturvit
Förpackning
Plattans tjocklek [mm]Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit [W/mK]m² per kartongm² per pallTryckhållfasthet [kPa]
250,055*3,1256,16≥ 300
300,050*2,6046,80≥ 200
500,045*1,5628,08≥ 200
600,045*1,3023,40≥ 200
800,045*1,0418,72≥ 200
Ytterligare information om förpackning
* Nominellt värde för värmeledningsförmåga λD (23/50)

KEIM Mycal-Fix

Silikatbaserat förbehandlingsmedel för bindning av svampsporer och grundmålning av Mycal-CS-skivor eller mycket absorberande underlag. KEIM Mycal-Fix är konsoliderande och reglerar absorptionen. Binder mögelsvampar och sporer på den angripna ytan. Det höga pH-värdet hämmar mögeltillväxt.

Färgnyanser
mjölkaktig
Applicering
borste, rulle
Materialåtgång
0,15 L/m² som grundskikt.
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
dunk5L96
Gå till överst på sidan