Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Fördelar fasadfärg

Fotokatalys – mer än bara färg

Färg som skyddar din fasad och miljön.

Livet vi lever i dag bygger på intensiv trafik, industriell massproduktion och förbrukning av enorma mängder energi – det vill säga de tre största källorna till luftföroreningar. Och trafiken är det som förorenar allra mest. Förbränningsmotorer i fordon släpper ut kväveoxider, kolmonoxid, svaveldioxid och partiklar i luften.

Dra nytta av solljuset

Fotokatalys är en process som innefattar solens energi, ungefär som under fotosyntesen hos växter. Skillnaden är att fotosyntesen använder solljus för att framställa ett ämne (glukos), medan fotokatalys innebär att ämnen bryts ned eller omvandlas. Termen fotokatalys innebär att ett ämne (en ”katalysator”) som stimuleras av ljus (=”foto”) antingen utlöser eller påskyndar en kemisk reaktion, utan att själv förbrukas under processen.

I princip kan man även utnyttja fotokatalys i byggnadsmaterial. Det aktiva fotokatalytiska pigmentet (=katalysatorn) kan faktiskt användas för att bryta ned skadliga gaser. Processen innebär att gaserna omvandlas till mindre, ofarliga beståndsdelar.

En utmaning för forskning och utveckling

Fotokatalys i färg

Forsknings- och utvecklingsavdelningarna hos världens ledande färgtillverkare har länge försökt ta fram färger med fotokatalyserande effekt. Det som är unikt med fotokatalysatorer är att det angriper alla organiska ämnen, inte bara organiska bindemedel. Det innebär att fotokatalysprocessen helt enkelt blir självförstörande, eftersom bindemedlen i ytan bryts ned. Det leder till att ytan luckras upp och vittrar sönder alltför snabbt och därmed behöver renoveras eller målas om tidigare. I färger med oorganiska silikatbindemedel fungerar processen betydligt bättre, eftersom sådana bindemedel inte angrips av fotokatalysatorn.

Med KEIM Soldalit-ME har vi lyckats utveckla en produkt som håller länge och har goda självrengörande egenskaper, genom att kombinera ett fotokatalytiskt pigment med mineraliska bindemedel.

Fotoaktiva mineraliska färger har en tydlig fördel jämfört med vanliga färgprodukter med organiska bindemedel, till exempel dispersions- eller silikonhartsfärger:

Färger med oorganiska silikatbindemedel är särskilt lämpade för att åstadkomma en effektiv fotokatalytisk behandling med lång livslängd.

Fördel nr. 1

Rena fasader

En fotokatalytiskt aktiv silikatfärg för fasader blir hydrofil när den träffas av ljus.
Fotokatalytiska mineralfärger är oerhört smutsavvisande, tack vare tre viktiga egenskaper: 

Egenskap 1: Självrengörande effekt
Att fasadytan blir hydrofil (drar till sig vatten) främjar självrengöringen när regn eller dagg hamnar på fasaden. En fotokatalytisk silikatfärg för fasader blir hydrofil när den träffas av ljus. Beläggningen minskar vattnets ytspänning så att smuts lättare kan spolas bort.

Egenskap 2: Snabbtorkande
Vattnet sprids ut som en tunn film över ytan. Det innebär att avdunstningsytan blir större och att färgen torkar snabbare än om en hydrofob produkt används. Torkningsprocessen går betydligt snabbare i och med att den mikroporösa silikatbeläggningen ger en betydligt större yta, jämfört med vanliga dispersionsfärger. Ju torrare ytan är, desto mindre risk för alg- och svamppåväxt.

Egenskap 3: Antistatisk och icke-termoplastisk
Silikatfärger är antistatiska och icke-termoplastiska. Det gör det svårt för smutspartiklar att fästa på ytan.

Fördel nr. 2

Ren luft

Fotokatalytiska mineralfärger bidrar till att bryta ned luftföroreningar. Om fotokatalytiska mineralfärger används utvändigt bidrar det till nedbrytningen av luftförorenande ämnen som kväveoxider, växthusgaser och ytliga föroreningar. Detta innebär att livslängden för det oorganiska bindemedlet i färgen bevaras.

Fotoaktiva färger kan bryta ned en mängd förorenande ämnen utöver kväveoxider, till exempel svaveldioxid (SO2), ammoniak (NH3), kolmonoxid (CO), lösningsmedel, formaldehyd och till och med fetter och syror.

Med KEIM Soldalit-ME får du inte bara en fin fasad med färger som varar länge – du bidrar också till att hålla luften ren.

Gå till vår produkt


Brochure

KEIM Soldalit-ME

Vill du veta mer om principen för fotokatalys? Ta en titt i vår broschyr!

Visa nu

Gå till överst på sidan