Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Home

Skapa och bevara värden med keims färger

Hänsyn till ekonomi, miljö och välbefinnande. Vi på KEIM hjälper dig med hållbara produkter och omfattande tjänster. Ett attraktivt färgschema är viktigt för att ge de boende en mer trivsam atmosfär och ökar bostadskomplexets värde på lång sikt.

Mer än 140 års kunskap

Bakom produkterna från KEIM finns mer än 140 års kunskap och erfarenhet. De har en unik kvalitet som uppskattats i decennier och har använts flitigt över hela världen. Vi ser oss själva som pionjärer inom mineraliska byggnadsskyddsprodukter, med expertkunskaper, erfarenhet och engagemang. Förutom rena ytprodukter omfattar vårt sortiment mineraliska puts- och fyllnadsmaterial, produkter för trä, produkter för betongreparation och betongkosmetik, värmeisoleringssystem för intern och utvändig användning samt produkter för natursten.

Med vår kunskap som global marknadsledare inom silikatfärger hjälper vi dig gärna med dina projekt genom att erbjuda råd och en rad olika tjänster. Vi hjälper dig med effektiv planering och perfekt genomförande av dina projekt:

  • kontroll av underlag
  • färgrådgivning
  • professionellt team för ETICS och IDS
  • särskild diagnos av betongbyggnader
  • expertrapporter och handlingsplaner

Fördelarna med KEIM färger i korthet

KEIM färger är ekonomiska

Silikatfärger från KEIM är oöverträffade när det gäller hållbarhet och färgstabilitet. Även efter många år är KEIMs fasadbeläggningar fortfarande visuellt och funktionellt överlägsna. Därför ger de långsiktiga besparingar. Längre renoveringsintervall innebär att underhållsbehovet minskar.

Läs mer

KEIM färger är säkra

Inte ens en svetslåga kan tända eld på KEIM silikatfärger. Detta innebär maximal säkerhet i händelse av brand, och inga giftiga gaser. Silikatfärger är därför också särskilt lämpliga för offentliga byggnader.

 

KEIM färger är smutsavvisande

Fasader som målats med KEIM-produkter förblir också rena längre. Jämfört med konventionella färger med organiskt bindemedel är fördelen med silikatfärger att de är antistatiska och icke-termoplastiska. Detta gör det svårt för smutspartiklar att fästa på ytan.

KEIM färger hämmar tillväxten av mögel och alger

Silikatfärger från KEIM är mycket ånggenomsläppliga. Fukt som finns i byggnadsstrukturen kan obehindrat och snabbt passera igenom våra färger till utsidan. På så sätt undviks irriterande fuktansamling och långsiktiga konsekvenser som frostskador och flagning på fasaden. Ånggenomsläppligheten och den alkaliska sammansättningen gör också att färgerna på ett naturligt sätt förhindrar tillväxt av mögel och alger.

Läs mer
Brochure

KEIM – Partner för bostadsbranschen

Upptäck hur färger från KEIM skapar mervärde!

Visa nu

Colours for now.
Colours for tomorrow.
Colours for ever.

KEIM Exclusive
9367

Gå till överst på sidan