Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Fascinerande färger

Design med puts

Under lång tid ansågs puts vara gammaldags och sågs ofta bara som ett alternativt designmaterial. Varför då? Förmodligen för att putsade husfasader i allmänhet uppfattas som något traditionellt och gediget och inte nödvändigtvis står för innovation. För många trender och företeelser inom dagens arkitektur, som perforering, transparens, virtuell eller parametrisk design, blir resultatet ofta bättre med andra material. Dessutom finns det en fördom om att materialet inte har utvecklats särskilt mycket vare sig tekniskt eller designmässigt.

Puts har en framtid

Samtidigt upplever putsen en renässans, vilket förmodligen också beror på ETICS. Särskilt inom bostadsbyggandet finns storskaliga tillämpningar av putsade ytor i standardförfaranden i samband med energiuppgraderingar.

Det materiella och estetiska värdet av puts sträcker sig dock långt bortom de här vanliga användningsområdena. Planerare och hantverkare studerar allt oftare traditionella tekniker för att kunna använda kreativitet och spännande design för att bryta monotonin i slät fasadputs.

Puts har faktiskt oanade designmöjligheter och taktila kvaliteter, särskilt när den appliceras som ett tjockt skikt. Att bygga hus med en naturlig och välbekant känsla blir allt viktigare, liksom viljan att utgå från lokala material och traditioner och att använda subtila strukturer i stället för släta ytor.

Andra fördelar är ett fördelaktigt förhållande mellan pris och prestanda och att materialet är enkelt att arbeta med, kan användas på historiska och kulturminnesskyddade byggnader, färgsättas på många olika sätt och att det tillverkas av naturliga råmaterial som det finns gott om.


Från antiken till modern tid

Kreativa tekniker med puts

Historiska tekniker med puts

Inom byggbranschen har puts en lång tradition från antiken via barocken, historicismen, den wilhelminiska perioden och den klassiska ”vita modernismen” från 1920-talet – vars vita kuber är otänkbara utan puts – fram till våra dagar. Hela tiden har man utgått från historiska metoder som har varierats och kompletterats. Tekniskt sett utvecklades materialen från lerjord till gips och kalkputs till kalkcement och cementputs. Sedan många år finns det även ytbeläggningar som baseras på syntetiska material.

Framför allt är det de designmöjligheter som putsmaterialet för med sig som alltid har stimulerat och utmanat fantasin hos byggaktörer, arkitekter och hantverkare: slätputs, rivputs, spritputs och stänkputs är bara några exempel. Gemensamt för dessa tekniker är att putsen behandlas på olika sätt under och efter appliceringen.

Moderna putstekniker

Puts kan vara slät eller strukturerad, bearbetad eller tvättad. Den kan färgas med pigment eller varieras med olika former på kornen. Det finns nästan ingen gräns för kreativiteten och designmöjligheterna.

Slätputs var länge förstahandsvalet för byggaktörer och arkitekter, men numera väljer allt fler någon typ av strukturerad putsyta.

De här kreativa bearbetningsmetoderna kräver gedigna specialist- och hantverkskunskaper för att resultatet ska bli så bra som möjligt.


Lekplats för kreativa

Färger, former, tekniker


Brochure

Kreativ design

Vill du veta mer om designtekniker? Ta en titt i vår broschyr (engelska).

 

Visa nu

Gå till överst på sidan