Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Home

JOBBA HOS KEIM

I över 140 år har KEIM haft en kultur av innovation, produktkvalitet och hantverk. Som världsmarknadsledare inom mineraliska byggnadsskydd har vi ett stort engagemang inom hållbarhet med avseende på ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Vårt mål är inte bara förstklassiga och beprövade produkter, utan också enastående service och resultat som ger våra samarbetspartners ökad säkerhet och andra fördelar inom byggbranschen. 

Mer information

DET HÄR ÄR KEIM

Från företagets huvudkontor och produktionsanläggning i Diedorf nära Augsburg till våra dotterbolag i Europa och USA och till världsomspännande försäljningspartner:

  • Mer än 500 anställda över hela världen
  • 2 produktionsanläggningar i Tyskland
  • 12 dotterbolag utomlands
  • Försäljningspartners i mer än 20 länder i hela världen

KEIM finns alltid nära till hands för att erbjuda högsta kvalitet och bästa möjliga service runt om i världen.

Vi har våra kvalificerade och engagerade medarbetare att tacka för företagets framgång. Som ett innovativt, snabbväxande och globalt aktivt medelstort företag erbjuder vi ett mångsidigt utbud av arbetsuppgifter med många utvecklingsmöjligheter. Hos oss är du inte bara ”en siffra”, utan du är en viktig del av företagets framgång.

KEIMS FÖRETAGSKULTUR

För att skapa nöjda och engagerade medarbetare och ett gott arbetsklimat främjar vi en livlig och trivsam företagskultur där våra medarbetare alltid är involverade i företagets utveckling.  

Vårt dagliga arbete präglas av ömsesidigt stöd, lagarbete och uppskattning. Företagets framgång är vår gemensamma framgång – varje medarbetare bidrar till den och är medveten om sitt ansvar.

Vi gör det möjligt för varje enskild medarbetare att bidra till framgång med sina idéer och beslut.

KOMMA IGÅNG HOS KEIM

För att få en den bästa starten hos oss erbjuder vi nya medarbetare ett omfattande introduktionsprogram: Inom ramen för introduktionsevenemangen kan de nya medarbetarna fördjupa sig i olika företagsavdelningar och mångfalden av produkter. Under våra så kallade ”KEIM-orienteringsveckor” får nya medarbetare bekanta sig med våra produkter både teoretiskt och praktiskt. På så sätt kan de snabbt sätta sig in i företagets struktur och de viktigaste processerna och lära känna sina kollegor redan från början.

 

VÅRA GEMENSAMMA VÄRDERINGAR

För att se till att alla får en bra förståelse av våra värderingar har vi tagit fram riktlinjer för hur medarbetare och chefer ska arbeta tillsammans på KEIM. 

I vår uppdragsbeskrivning ingår ett antal nyckelord som tillsammans främjar goda samarbeten. Alla medarbetare på KEIM över hela världen förväntas ta till sig de här nyckelorden och arbeta efter dem. Alla nyckelord hänger ihop och är beroende av varandra.

Här är de viktigaste nyckelorden för samarbete inom KEIM:

TYDLIGHET

Tydlighet innebär att företagets visioner och mål omsätts i tydliga ansvarsområden och uppgifter för individer eller grupper med tydliga regler, rättigheter och skyldigheter. Detta kräver ett resultatinriktat ledarskap och ömsesidig återkoppling.

 

ÖPPENHET

Öppenhet innebär att vi främjar ömsesidig och tillitsfull kommunikation. Vi välkomnar nytänkande och förändringar och främjar internt entreprenörskap genom att ge handlingsutrymme. Öppenhet innebär också en målinriktad vidareutveckling av våra medarbetare, och sist men inte minst: att lyssna på deras synpunkter och behov.

PÅLITLIGHET

Pålitlighet innebär att vi alla efterlever avtal, överenskommelser och regler och att vi alltid återkopplar direkt vid avvikelser. Pålitlighet skapar ömsesidigt förtroende.

RÄTTVISA

Rättvisa innebär att alla ska behandlas lika samtidigt som hänsyn ska tas till olikheter. Det innebär att varje medarbetares specifika situation alltid ska vägas mot företagets och koncernens intressen, och att varje beslut ska fattas på ett transparent sätt gentemot alla som berörs av det. Rättvisa innebär också att man tar hänsyn till de anställdas prestationer i förhållande till företagets mål för att rimliga krav ska ställas.

Gå till överst på sidan