Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Mineralprincipen

Silikatfärger från KEIM

Det finns mycket som skiljer silikatfärger och emulsionsfärger åt. Det som kännetecknar en viss färgtyp handlar om de grundläggande beståndsdelarna, det vill säga sammansättningen av bindemedel, pigment, fyllnadsmedel och tillsatser.

ALLA FÄRGER ÄR OLIKA

Färg förändras när den utsätts för UV-ljus och andra typer av yttre påverkan: trämaterial mörknar eller grånar, och färgskikten på fasader bleknar. Blekning kan dock undvikas. Silikatfärgerna från KEIM innehåller endast ljusäkta, oorganiska pigment och mineraliska bindemedel som kaliumsilikat eller sol-silikat. Kaliumsilikat är extremt vädertåligt. Till skillnad från emulsionsfärger innesluts de oorganiska pigmenten inte i en film utan exponeras direkt för ljusstrålarna. Alla färger framträder klart och starkt ur den sammetsmatta ytan, med ett fantastiskt, långvarigt djup och färgmättnad.

GARANTERAT

Fasader som målas med KEIM håller i flera decennier.

 

KALIUMSILIKAT – ETT BINDEMEDEL MED SMART VIDHÄFTNING

Bindemedlet är den viktigaste ingrediensen som påverkar färgens kvalitet. Det är bindemedlet som skapar vidhäftningen, skyddar mot väder och vind och ger hållbarhet samtidigt som de färggivande pigmenten skyddas. Bindemedlet påverkar också många andra egenskaper hos färgen och hur ofta fasaden behöver underhållas. Ur det hänseendet är färger med mineraliska bindemedel ett bra val. Det finns två typer av bindemedel: mineraliska (=oorganiska) (t.ex. vattenglas eller kalivattenglas) respektive organiska bindemedel (som syntet- eller silikonhartsemulsioner). Den största skillnaden mellan de här grupperna är vidhäftningen. Mineraliska bindemedel reagerar kemiskt med underlaget medan organiska bindemedel endast fäster genom ”limning”.

Det är framför allt bindemedelstypen som gör att färger delas in i två huvudgrupper: mineraliska respektive petroleumbaserade färger. I den senare färggruppen används bindemedel som baseras på polymerer, dvs. plast, som framställs från råolja genom energikrävande syntesprocesser. Sådana ”organiska” bindemedelspartiklar utgör basen för emulsions- eller silikonhartsfärger. När färgen har torkat bildar partiklarna en mer eller mindre porös film på ytan.

PIGMENT ÄR DET SOM GER FÄRGEN FÄRG

Pigment, eller färgpigment, är ett mycket fint och extremt färggivande pulver. Det är de tillsatta pigmenten som skapar själva kulören i målarfärger. Pigment delas också in i oorganiska (=mineraliska) och organiska typer:

Oorganiska pigment framställs av oorganiska råmaterial (mineraler), medan organiska pigment vanligtvis framställs av organiska råmaterial.

Mineralpigmenten i våra silikatfärger är extremt färgstabila och bleknar inte.

FYLLNADSMEDEL OCH TILLSATSER ÄR OCKSÅ VIKTIGA

Som fyllnadsmedel används oftast stenmjöl. Fyllnadsmedel gör färgen tjockare så att fasaden skyddas från väder och vind.
De flesta färger innehåller även så kallade tillsatser. Tillsatser är hjälpämnen som påverkar olika egenskaper hos färgen (till exempel vattenavstötning eller konsistens).

Silikattekniken bygger på principen att bindemedlet genomgår så kallad ”förkisling” med underlaget – en kemisk process där bindemedlet (kalivattenglas eller kaliumsilikat) reagerar med det mineraliska underlaget. Förkislingen innebär att en fast, olöslig förening skapas mellan färgen och underlaget (puts, natursten, betong osv). Tvärsnittet av puts (till höger) visar hur förkislingsprocessen ser ut med färgat KEIM Fixativ (flytande kaliumsilikat). Den här föreningen är avgörande för KEIM-silikatfärgernas fantastiska hållbarhet.

 

 

SILIKATFÄRGER FRÅN KEIM – EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

År 1878 fick Adolf Wilhelm Keim patent på den innovativa sammansättning av mineralfärger som används än i dag. KEIMs mineralfärger är helt och hållet mineralbaserade. Bindemedlet vattenglas är ett slags silikat som bildar en kemisk förening med mineraliska underlag som sten, puts och betong. Resultatet är en extremt hållbar förening mellan underlaget och vägg- eller fasadfärgen, som också är betydligt mer motståndskraftig än den ytliga vidhäftningen hos traditionella emulsionsfärger.

 

HÅLLBARHET

Silikatfärger innehåller en perfekt kombination av flytande kaliumsilikat som bindemedel, naturliga, mineraliska fyllnadsmedel och oorganiska färgpigment, vilket garanterar största möjliga vädertålighet och överlägsen hållbarhet.

 

Mer

Miljö

Hållbara byggande och underhåll är en viktig del i arbetet för en bättre framtid och för att skydda miljön. Det finns stora miljömässiga fördelar med den mineraliska sammansättningen i silikatfärgerna från KEIM. Tack vare bindemedlet kaliumsilikat kan silikatfärger framställas utan konserveringsmedel, lösningsmedel eller mjukgörare. Våra väggfärger för inomhusbruk bidrar därför till ett gott inomhusklimat och friskare hem.

ETT EKONOMISKT EFFEKTIVT VAL

Att välja det billigaste kan ofta bli dyrt i slutänden. Särskilt inom byggsektorn blir det i regel både bättre och billigare att välja en kvalitetslösning från början. Mineralfärger bevarar fasadernas funktionalitet och utseende under lång tid, vilket gör dem mer kostnadseffektiva än man kanske tror.  

Mer

FÄRGSTABILITET

Vit färg gulnar och fasader bleknar. Men det behöver inte bli så, om du väljer mineralfärger med extremt ljusäkta, oorganiska pigment. Mineralfärgerna från KEIM ser likadana ut i årtionden!

 

Mer


Broschyr

Konsten att tillverka färg

Läs mer om fördelarna med våra silikatfärger i vår företagsbroschyr.

Visa nu 

Broschyr

Färgen för fasader

Mer detaljerad information om KEIM fasadfärg finns i vår broschyr.

Visa nu

Broschyr

Vackra färger och ett hälsosamt inomhusklimat

Läs mer om de vackra KEIM-färgerna för inomhusbruk - och varför KEIM kan förbättra ditt inomhusklimat.

Visa nu

Gå till överst på sidan