Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Produkter

KEIM Inomhusklimat system

BÅDE HÄLSOSAM OCH ESTETISK

 

Ett behagligt inomhusklimat

Luftkvaliteten inomhus är en viktig faktor för vår hälsa och vårt allmänna välbefinnande. Vissa utrymmen verkar mysiga och inbjudande för oss, medan vi kanske  kommer in i rum som vi inte vill vara i. Oavsett hur tilltalande ett rum är till utseende och färg, och oavsett hur vackert belyst och inrett, påverkar fuktiga väggar och mögeltillväxt vårt välbefinnande. Komfortklimatet inomhus beror på faktorer som t.ex:

 • Rumstemperatur
 • Väggarnas yttemperatur
 • Luftfuktighet
 • Luftcirkulation
 • Föroreningar och allergener
 • Ljus
 • Ljud

 

En känsla av välbefinnande

Dålig inomhusluftkvalitet har stor inverkan på hem- och arbetsmiljön. I värsta fall kan det orsaka betydande hälsorisker och på lång sikt leda till allergier och potentiellt allvarliga sjukdomar som astma eller luftvägssjukdomar. Dessa kan vara särskilt skadliga för små barn och äldre personer med svagt immunförsvar. KEIM har utvecklat och producerat hälsosamma byggmaterial i årtionden.

Mer än 60 KEIM-produkter har fått Cradle to Cradle certificering, natureplus-certifiering och är certifierade "lämpliga för allergiker". Produkterna förbättrar luftkvaliteten och bidrar till en behaglig känsla av välbefinnande.

Läs mer

Nyckeln till ett optimalt inomhusklimat

Fördelarna med KEIM:s system för inomhusklimat:

 • Enkel konstruktion, enkel hantering
 • Hydroaktiv, mineralisk, fri från biocider
 • Ökning av yttemperaturen
 • Diffusionsöppen
 • Attraktivt utseende och färgdesign
 • Komplett produktsortiment som testats för systemet
 • Icke-brandfarlig
 • Ingen ångspärr krävs
 • Skydd mot mögel

Allt beror på rätt samspel.

Isoleringspanel, puts, slutbehandling


KEIM:s inomhusklimatsystem består av olika individuella produkter som ger skräddarsydda möjligheter i olika kombinationer.

MYCAL-SYSTEM

Förebyggande och sanering

IPOR-SYSTEM

Kapillär aktiv invändig isolering

Brochure (engelska)

KEIM inomhusklimat system

Ta reda på hur du kan leva hälsosamt och spara energi med våra system för inomhusklimat

View

 

Brochure (engelska)

Mögel inomhus

Läs mer om sanering av mögel.

 

View

Gå till överst på sidan