Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Fasadfärg

KEIM PURKRISTALAT - Den originala silikatfärgen

KEIM Purkristalats legendariska rykte understryks tack vare de otaliga objekt över flera generationer tillbaka.

Stor ljuseffekt och levande färgspel för decennier framöver

KEIM Purkristalat är silikatfärgen från 1878, utvecklad av A.W Keim, som tog patent på den och grundade företaget KEIMFARBEN. Extremt lång livslängd med över 100 år gamla referenser. KEIM PURKRISTALAT lämpar sig särskilt för renovering av skyddsvärda byggnader och för användning i byggprojekt med särskilda krav på livslängd och färgeffekt.

Modern arkitektur med färgintensitet

Efter att ha bevisat sin hållbarhet på historiska byggnader i över 100 år har KEIM Purkristalat blivit ett allt populärare val på nya byggnader av hög kvalitet. Keim Purkristalats ojämförbara utseende – lysande färgdesign som ger underlaget en mycket levande karaktär – kan göra stor skillnad på nya och arkitektoniskt krävande byggnader.

Den ursprungliga silikatfärgen med extremt lång livslängd och oöverträffad färgintensitet – för såväl historiska som moderna fasader. 


KEIM Purkristalat systemprodukter

KEIM Purkristalat

Silikatbaserad tvåkomponentsfärg enligt DIN 18363, avsnitt 2.4.1, med färgpulver av helt oorganiskt, ljusäkta pigment och fyllnadsmedel. KEIM Fixativ används som bindemedel. En färg som uppfyller mycket högt ställda krav och är miljövänlig, obrännbar och ekonomisk. Ger mineraliskt matta, absolut ljusäkta och väderbeständiga ytor som håller i flera decennier.

Färgnyanser
Vit och färgnyanser. Levereras i monokrom nyans 9001-9010.
Applicering
borste, lågtrycksspruta
Materialåtgång
• för två strykningar med KEIM Purkristalat:
ca 0,35 kg/m² KEIM Purkristalat-Farbpulver och ca 0,40 l/m² KEIM Fixativ.

• för två strykningar med 50 % Kristall-Felsit-tillsats i grundfärgen:
ca 0,30 kg/m² KEIM Purkristalat-Farbpulver, ca 0,10 kg/m² KEIM Kristall-Felsit och ca 0,40 l/m² KEIM Fixativ.

• för KEIM Kristall-Felsit som grundfärg:
ca 0,5 kg/m².
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
säck30kg30
påse5kg120

KEIM Fixativ

Rent, flytande kaliumsilikat utan organiska tillsatser, grundnings- och förtunningsmedel.

Färgnyanser
klar, gulaktig
Applicering
borste
Materialåtgång
0,1 L/m² (och ca 0,1 l/m² vatten) Appliceras som grundning.
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
plåthink24L14
blikkboks4L96

KEIM Kristall-Felsit

Slamtillsats för absorberande Purkristalat färg på svåra underlag, med Fixativ som förtunning.

Även lämpligt för KEIM Unikristalat. Endast för grund- eller mellanstrykning. (Slamkorntillsats upp till 0,5 mm)

Färgnyanser
vit
Materialåtgång
KEIM Kristall-Felsit används som
grundfärg ca 0,5 kg/m²

På slätt underlag per strykning:
vid tillsättning av 50 %: ca 0,1 kg/m² KEIM Kristall-Felsit
vid tillsättning av 100 %: ca 0,2 kg/m² KEIM Kristall-Felsit
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
hink5kg70
hink25kg24

KEIM Kristall-Felsit-Fein

Fin slamtillsats för absorberande Purkristalat färg på svåra underlag, med Fixativ som förtunning. Slamkorntillsats upp till 0,25 mm. Också utmärkt för KEIM Unikristalat.

Endast för grund- eller mellanstrykning. (Slamkorntillsats upp till 0,25 mm)

Färgnyanser
vit
Materialåtgång
KEIM Kristall-Felsit-Fein används som
grundfärg ca 0,5 kg/m²

På slätt underlag per strykning:
vid tillsättning av 50 %: ca 0,1 kg/m² KEIM Kristall-Felsit-Fein
vid tillsättning av 100 %: ca 0,2 kg/m² KEIM Kristall-Felsit-Fein
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
hink5kg70
hink25kg24
Gå till överst på sidan