Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Företaget

Historien om en banbrytande idé

I den revolutionerande mineralfärgens begynnelse utmärkte sig tre personer, nämligen Johann Wolfgang von Goethe, Ludvig I av Bayern och – sist men inte minst – handelsmannen och forskaren A.W. Keim, silikatfärgens uppfinnare. Basen i den mineralfärg han tog patent på 1878 var en blandning av flytande kaliumsilikat (vattenglas) och oorganiska färgpigment. Resultat: ett silikatfärgsystem av högsta kvalitet med enastående prestanda, hållbarhet, skydd och en färgbeständighet som till dags dato saknar motstycke.

Byggnader som målades med KEIM-färger på 1800-talet är fortfarande i utmärkt skick. Exempel på sådana är Haus zum Weisser Adler i Stein am Rhein och stadshuset i Schwyz (1891) – båda i Schweiz – samt fasader i Oslo (1895) och Traunstein, Tyskland (1891).

Kaliumsilikat har varit känt sedan medeltiden, då det gick under benämningen silicium. Goda tillverknings- och appliceringsförhållanden fanns dock inte på den tiden. 1768 hade Johann Wolfgang von Goethe stora förhoppningar på sina första experiment med vattenglas. I den 8:e boken i serien Fakta och fiktion skrev han:  ”Något som länge upptog mina tankar var silicum som erhålls när ren kvartssand smälts samman med en tillräcklig andel alkali, vilket ger upphov till ett transparent glas som omvandlas i luft till en vacker, klar vätska ...”. Goethe var dock oförmögen att omsätta sina tankar i någon form av praktisk tillämpning.

Katalysatorn för Adolf Wilhelm Keims utvecklingsarbete kom att bli kung Ludvig I av Bayern vars hjärta klappade för konsten. Hans önskan var att få omge sig med italienska kalkfresker i sitt bayerska rike. Men i det hårda klimatet norr om Alperna förstördes sådana fresker på kort tid. Han uppmanade därför bayerska forskare att ta fram en färg som liknade den i kalkfresker, fast med mycket högre hållbarhet.

KEIMs silikatfärger var den unika och övertygande lösningen på kungens önskemål. Det verkligt banbrytande med A.W. Keims uppfinning var bindningen mellan färg och tegel.  KEIM:s klassiska mineralfärg kunde stärka sin position som den ledande mineralfärgen för fasader. Detta genom kontinuerlig vidareutveckling av produktens positiva egenskaper och specialanpassningar till olika typer av underlag.

I en tid präglad av akuta miljöproblem har vår önskan om miljövänliga, permanenta och utsökta kvalitetsfärger vuxit sig allt starkare. Som svar på detta har vi utökat vårt sortiment av mineralprodukter avsevärt. Kort sagt fortsätter en ständigt ung idé att leva vidare.

Technische Mitteilungen für Malerei (Teknisk information om måleri)

Adolf Wilhelm Keim (1851–1913) är känd, inte bara för de mineralfärger som är uppkallade efter honom och som produceras av KEIM än idag. 1884 grundade han även Technische Mitteilungen für Malerei i syfte att informera om kommersiella färger och öka medvetenheten om missförhållanden inom färgindustrin. Idag är Technische Mitteilungen für Malerei en av de viktigaste informationskällorna om konstteknik och restaureringshistoria. Den tekniska informationen finns att tillgå på internet. 

Läs mer


Milstolpar inom silikatteknologi

KEIM Purkristalat

1878

Den första silikatfärgen som fungerar i praktiken.

1878 utvecklade A.W. Keim den första praktiskt användbara silikatfärgen. Den bestod av en pulverkomponent med mineraliska färgpigment och fyllnadsmedel och en flytande komponent – bindemedlet kalivattenglas.

KEIM Granital

1962

Uppfinning av den enkomponents silikatfärgen.

1962 lanserades KEIM Granital och med den andra generationens silikatfärg. Den enkomponentiga, bruksfärdiga silikatfärgen medförde enklare utförande och säkrare användning

KEIM Soldalit

2002

Universell sol-silikatfärg - passer på alla vanliga underlag.

2002 revolutionerade utvecklingen av solsilikatfärgen fasadmarknaden. En helt ny bindemedelsprincip banade väg för användningen av mineralisk färg på i princip alla vanliga underlag. 

KEIM Lignosil

2013

Mineraliskt skydd för träytor. En milstolpe!  

Efter många års utveckling och tester lanserades KEIM Lignosil år 2013 som den första mineraliska kompositlösningen för väderskydd av trä på marknaden.

Gå till överst på sidan