Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Företaget

Hållbara färger

KEIM. Hållbarhet är en principfråga

Hållbarhet är ett begrepp som det nästan gått inflation i på många områden – såväl i livet som i ekonomin. Men redan innan hållbarhet blev ett trendigt uttryck engagerade sig vår grundare, Adolf Wilhelm Keim, i ämnet. På begäran av Ludvig I av Bayern gick den hängivne hantverkaren och utvecklaren in för att undersöka möjligheterna att framställa en färg som såg ut som kalk men samtidigt var lika oförstörbar som sten – och som kunde hålla under lång tid. Därmed kom A.W. Keim att lägga grunden för utvecklingen av revolutionerande produkter.

I 140 år har idén om hållbarhet format och styrt alla aktiviteter i verksamheten, såväl på det miljömässiga, ekonomiska som sociala planet. För oss handlar hållbar byggnation och renovering om att skapa harmoni mellan människa, rum och miljö. Med våra mineraliska produkter för byggnader, bidrar vi medvetet till ett hälsosammare liv, högre livskvalitet och en bättre miljömässig framtid.

”För oss innebär hållbarhet att visa omsorg och vidta försiktighetsåtgärder. Därför är det mer än bara en ekonomisk princip – det är den mest värdefulla länken mellan generationer”.

Rüdiger Lugert, Managing Director, Keimfarben

KEIM. I harmoni med naturen och miljön

Utpräglat naturlig profil

KEIMs mineralfärger har en profil som värnar miljön genom produktens totala livscykel: hela vägen från resursbesparande produktion under färgens långa hållbarhet till bortskaffning av byggnadsdelar med gammal färg. Detaljerade och relevanta miljöegenskaper för KEIMs fasadfärg och färg för inomhusbruk finns i våra miljövarudeklarationer (EPD).

Cradle to Cradle certifiering

65 produkter i fyra produktgrupper har fått Cradle to Cradle Certified® på silvernivå och har även tilldelats Material Health-certifikat på guldnivå.

Nature plus-certifierade produkter

Tack vare KEIM-produkternas naturliga råvaror och sammansättning – utan tillsatser av lösningsmedel och mjukgörare – är skadliga emissioner och förorenande avfall inte några problem. Kvalitetsstämpeln Natureplus, som utfärdas av oberoende erkända testinstitut, är ett bevis på kvaliteten hos våra inom- och utomhusfärger.

KEIM. oslagbar hållbarhet – god ekonomi

Kvalitet som lönar sig i längden

Uppemot 80 procent av en byggnads livscykelkostnader utgörs av underhåll och reparationer. Därför bör valet av material grunda sig på värde och kvalitet under byggnadens hela livslängd.

Färger med bestående värde

Ju längre tid mellan renoveringarna, desto bättre för ekonomin. Detta gör valet av färg till en viktig faktor. På så sätt är KEIMs mineraliska färger en veritabel sparmodell. En fasadfärg ska hålla i minst 20 år! Detta är inga problem för KEIM-färger som utan problem håller dubbelt så länge. Ibland till och med upp till 100 år!

KEIM. välbefinnande och livskvalitet

Naturligt och hälsosamt inomhusklimat

Vi tillbringar ungefär 90 procent av vår tid inomhus, vilket innebär att vi är omgivna av målarfärg nästan dygnet runt. Färger skapar stämning och atmosfär samtidigt som de förhöjer livskvaliteten. Men färgen kan också förändra den luft vi andas in och avge skadliga ämnen. KEIM-färgerna är fria från förorenande innehåll. KEIM-färgerna är fria från förorenande innehåll och är diffusionsöppna, vilket innebär att fukt obehindrat kan passera genom färgskiktet och släppas ut igen. KEIMs målarfärg har visat sig särskilt lämplig för känsliga individer som barn och allergiker, vilket konstaterats av flera oberoende testinstitut.

Färgeffekt och estetik

Förutom atmosfären i själva rummet bidrar utseendet på vår omgivning till hur vi mår. Färger lyfter fram en byggnads individuella prägel och inverkar på både kropp och själ. De kan vara lugnande eller stimulerande, motiverande eller inspirerande. Ytor som är målade med mineralfärger från KEIM har ett särskilt utseende som både syns och känns. Även med mycket intensiva färger blir den visuella effekten aldrig ”skrikig” utan snarare fascinerande med behaglig matt finish och djup. Rum som är målade med KEIMs mineralfärger får ett vackert djup, är lätta att andas i och ingjuter en känsla av välbehag – såväl i vardagsrummet, sovrummet som på kontoret.

KEIM. Ansvar som sträcker sig längre än till våra produkter

Förnybar energi är ett av KEIMs fokusområden.

Vi täcker hela vår elförbrukning med grön kraft. TÜV Nord-certifikatet från LichtBlick SE garanterar att 100% av den gröna el som levereras helt och hållet kommer från anläggningar för förnybar elproduktion (RE-anläggningar).

Huvudkontor med egen solcellsanläggning

Vi använder inte bara grön el utan kan också producera vår egen el tack vare vår egen solcellsanläggning för vår produktionshall på huvudkontoret i Diedorf i Tyskland. Förutom möjligheten att spara elkostnader och bidra till miljöskyddet ser vi en mycket större potential här i framtiden.

 

Certifierad miljöledning

KEIMs miljöledningssystem certifierades enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 redan 1998. Sedan dess har vi årligen genomgått revisioner. Ett sådant miljöledningssystem kräver för det första att vi uppfyller rättsliga miljökrav och för det andra att vi definierar och implementerar miljömål i verksamheten. På så sätt begränsar vi oss inte till att optimera interna processer utifrån deras miljöpåverkan, utan hjälper även våra kunder och leverantörer att åstadkomma effektiv användning av energiresurser. I Tyskland är det mest använda hållbarhetscertifikatet DNGB (the German Sustainable Building Council). Bland internationella certifieringssystem kan nämnas LEED och BREEAM. KEIM-produkter används i en lång rad certifierad byggnader världen över.

Hållbarhet i våra datablad

Våra datablad innehåller uppgifter för optimal användning av KEIM-produkter i hållbar byggnadsdesign. Förutom information om ingredienser och detaljer om eventuella utsläpp innehåller de också hänvisningar till testrapporter, expertutlåtanden och miljöledningssystem. Dessutom kan man hitta lämpligheten enligt kriterierna i DGNB- och LEED-certifieringssystemen för byggnader, vilket ger en snabb och öppen översikt över vilka byggprodukter som kan användas för den avsedda certifieringen.

Download-Center


Brochure

Broschyr om hållbarhet

Läs mer om våra hållbara färger

Till broschyr (engelsk)

 

Gå till överst på sidan