Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
För betong

KEIM Concretal-C: skydd mot karbonatisering

KEIM Concretal-C är en bruksklar, solsilikatakrylatfärg som ger effektivt skydd mot karbonatisering samt skydd mot kloridkorrosion tack vare god vattenavvisning.

Skydd mot koldioxid, vatten och klorid

Förebyggande av skador och effektivt skydd, å ena sidan, och uppfyllandet av arkitektoniska mål, å den andra, tycks ofta ta ut varandra. Med Keim Concretal uppnås ett effektivt skydd av betongen samtidigt som dess mineraliska karaktäristiska utseende bevaras.

Fördelar:

  • Skydd mot stålkorrosion och frostskador tack vare god vattenavvisning.
  • Skydd mot kloridkorrosion på grund av kvarstannande vatten.
  • Väldigt snabb uttorkning av betongen tack vare väldigt lågt Sd (H2O)-värde 
  • Skydd mot fortskridande karbonatisering tack vare hög CO2-täthet.
  • Kulöräkta, håller kulör, endast mineraliska pigment.
  • Låg nedsmutsning tack vare i stor utsträckning antistatiska och inte termoplastiska bindemedelskomponenter.
  • Originalbetongutseendet upprätthåls tack vare en mineraliskt matt yta.

KEIM Concretal-C systemprodukter

KEIM Concretal-C

Solsilikat-Akryl-baserad enkomponentsfärg med starkt karbonatiseringsskydd för täckande betongskyddsmålning med mineraliskt matt yta och silikatisk karaktär.

Skyddsprincip: CO2-skydd, vattenskydd, kloridskydd

Färgnyanser
Vit och färgnyanser.
Applicering
rulle, borste, airless-spruta
Materialåtgång
0,30 kg/m² för två skikt.
Förpackning
FörpackningstypInnehållsmängdEnhetFörpackningar på pall
hink20kg24
hink5kg70
Gå till överst på sidan