Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Company

KEIM tjänster

Hjälp och stöd i varje projektfas

KEIM är marknadsledande i världen inom mineraliska byggnadsprodukter. Vi erbjuder hållbara produkter och innovationer och dessutom gedigna kunskaper som ger verkligt mervärde. KEIM har omfattande tjänster som kan skräddarsys efter specifika behov. Vi hjälper specialiserade hantverkare, arkitekter, konservatorer, företag i bostadsbranschen och privata fastighetsägare med att planera och genomföra projekt på ett smidigt och effektivt sätt. Kvalitet, ansvarstagande och bra service är mer än bara ord för KEIM – de ingår i vår företagsfilosofi.

KEIMs heltäckande lösningar gör ditt arbete lättare, tack vare ett brett utbud av praktiska tjänster som ökar säkerheten och ger andra fördelar för byggaktörer. Detta omfattar, förutom ett brett informationsmaterial samt alla de tjänster som anges nedan.

Färgkonsultation / färgdesign

 • Färgstudio för att ta fram färg- och materialkoncept 
 • Färganalyser
 • Val av kulörer

Laboratorieanalyser, expertrapporter och åtgärdsplaner

 • För saneringsåtgärder enligt respektive underlag
 • Framtagning av anbudshandlingar
 • Arbetsledning av målningsarbetet på byggplatsen
 • Samarbete med externa, oberoende institut och experter

Professionellt team för ETICS och IDSids

 • Individuella prestandaspecifikationer 
 • Beräkningar av byggnadsfysik 
 • Specialister för byggnadsövervakning 

Undersökning av underlags

 • Gipsanalyser
 • Hållfasthetsberäkningar 
 • Sökning efter dolda defekter, t.ex. salter som är skadliga för byggnadsstrukturen 

Särskild diagnos av betongobjekt

 • Test av betongens hållfasthet 
 • Undersökning av betongytan 
 • Mätning av karbonatiseringsdjup 
 • Fullständiga förslag på renoveringsåtgärder

Information och dokumentation

 • Detaljerad produktinformation 
 • Skräddarsydd teknisk dokumentation

Gå till överst på sidan