Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Fördelar fasadfärg

Färgglad förblir färgglad

Målarfärg har många olika funktioner. Dels skyddar den konstruktionen, dels är den ett viktigt designmedium inom arkitektur och stadsplanering. Färgen understryker nämligen den individuella karaktären hos en byggnad, en gata, ett kvarter eller ett större område. Därför är färgdesign allt annat än trivialt och godtyckligt.

Men målarfärgen ändrar också färg – trä blir mörkt eller grått, vit färg gulnar och fasader bleknar. Det sistnämnda kan undvikas genom att använda mineraliska fasadfärger med deras extremt ljusbeständiga oorganiska pigment. Husfärgen består i decennier!

Många husfärger förändras, vissa snabbare och andra långsammare. Detta beror på föroreningar, skadliga ämnen (s.k. surt regn) och i synnerhet andelen UV-strålning i solljuset. Smuts försvagar färgens glans, medan UV-ljus kan leda till en förändring av själva färgen. Bindemedlet i emulsionsfärger bryts ned, vilket bland annat kan yttra sig som en vitaktig, dimmig effekt på klara färger. Olika typer av smuts på färgskikten förändrar förstås också utseendet.

Fenomenet med att husfasader ändrar färg har varit känt i årtionden och är ett uppenbart visuellt fel på byggnader som alla kan se. Du har säkert sett bilder av det man kallar för ”fönsterluckeeffekten” – bilder där fasaden har bleknat samtidigt som den ursprungliga kulören är i stort sett oförändrad bakom fönsterluckorna, där färgen har skyddats från ljus och väder. Dessa och många andra typer typer av färgförändringar har en mycket negativ inverkan på helhetsintrycket av en fasad. Det blir inte bara fult, utan förstör också den avsedda färgdesignen.

Alla pigment är inte likadana

I grund och botten skiljer vi mellan organiska och oorganiska (mineraliska) pigment. UV-ljus orsakar en förändring i den kemiska strukturen hos organiska pigment vilket gör att de ändrar färg. Detta gäller inte för mineralpigment. De tillverkas av naturliga råvaror, till exempel järnoxider, och har en extremt hög färgbeständighet. De är därför ljus- och UV-beständiga och behåller sin färg i decennier. Inte ens ”surt regn” kan skada dem. Färgbeständiga ytskikt – silikatfasadfärger – kan förutsättas bestå av endast utvalda mineralpigment.

Bindemedlet påverkar också husfärgen i stor utsträckning. Organiska bindemedel, som används i emulsionsfärger, tillverkas av syntetiska material. Med tiden förändras de och blir mjölkiga. Det kan bildas mikroskopiska sprickor. Färgen på fasaden blir gråare och smutsigare.

KEIMs silikatfärger tillverkas endast med oorganiska bindemedel som kaliumsilikat eller sol-silikat. Då kan ljusstrålarna träffa färgpigmenten obehindrat och permanent. Bindemedlet får dessutom färgskiktet att bilda en olöslig förening med underlaget, enligt principen om förkisling. Det innebär att färgen inte flagar. Mineralfärger drar inte heller till sig smutspartiklar på samma sätt.

KEIMs mineralfärger innehåller endast oorganiska pigment av högsta kvalitet. Den här typen av konsekvens är unik på färgmarknaden och den garanterar vackra fasader under lång tid framöver!

KEIMs mineralfärger förblir därför oförändrade i decennier och garanterar färgstarka fasader med god färgstabilitet under lång tid. Vissa fasader målade med KEIM-färger är faktiskt 100 år gamla!

Brochure

Fönsterluckeeffekten

Läs mer om färgstabiliteten hos våra mineraliska fasadfärger (engelsk broschyr).

Mer information 

Gå till överst på sidan