Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Reference

Atriový dům, Weiden, Německo

Deklarovaným cílem udržitelné výstavby je vysoká kvalita budov při šetření stávajících zdrojů. To znamená ekologické, dlouhodobě hospodárné a konstrukčně i morálně trvanlivé objekty s vysokou obytnou a životní hodnotou. Ať jde o nový nebo starý objekt – udržitelná výstavba i renovace vyžadují energetickou efektivitu a odolné, ekologicky likvidovatelné materiály bez škodlivin. Jejich výběr je vedle energie vynakládané na výstavbu a užívání domu jedním z nejdůležitějších aspektů ekologické optimalizace stavby.

Architekt:
Volker Schwab
Stavitel:
Privat
Fotky:
Erich Spahn
Lokalita:
Weiden, Německo
Produkty:
  • Silan-100
Přesuň se na začátek stránky