Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Reference

Bildungslandschaft, Kolín nad Rýnem, Německo

Bildungslandschaft Altstadt-Nord (BAN) je vzdělávací síť realizovaná jako pilotní projekt osmi městských a nezávislých vzdělávacích a volnočasových zařízení v městské části Altstadt-Nord v Kolíně nad Rýnem Dodnes je to komunální výzkumný projekt, protože jak ve fázi plánování, tak během výstavby nastavil nové standardy ve výstavbě vzdělávacích zařízení. Ambiciózní stavební projekt, který vypracovala kolínská architektonická kancelář gernot schulz: architektur, trval od projektování po dokončení 13 let. Hlavní myšlenka: vytvořit souvislou vzdělávací síť, která se skládá ze čtyř stávajících škol, dvou zařízení pro mládež a z nové mateřské školy. To znamená, že v centru města lze nabídnout kompletní „vzdělávací řetězec“ pro všechny věkové skupiny. Pestrobarevné povrchy stěn a podlah, kontrastující s dospěle působícími plochami pohledového betonu a impozantními vysokými schodišti, mají sloužit dětem jako vodítko pro lepší orientaci.

Architekt:
Gernot Schulz
Stavitel:
Stadt Köln
Lokalita:
Köln, Německo
Produkty:
  • Concretal-Lasur
Přesuň se na začátek stránky