Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Reference

Cines Callao, Madrid, Španělsko

Na Plaza de Callao se od roku 1926 nachází stejnojmenné kino, první dílo architekta Luise Gutiérreze Sota a pravděpodobně nejznámější kino ve španělském hlavním městě. Budova ve stylu art deco je jednou z dominant městského centra. Jednotlivé části fasády člení bloky pokryté souvislým sgrafitem se stylizovanými vázami a paprsky, jež se podobají brokátovým vzorům v interiéru od proslulého francouzského designéra Jacquesa Émila Ruhlmanna. Při nedávné rekonstrukci byly původní fasády natřeny podle dochovaných odstínů, aby se zachoval historický vzhled budovy.

Architekt:
Luis Gutiérrez Soto
Fotky:
Silvia Caballero
Lokalita:
Madrid, Španělsko
Produkty:
  • Soldalit
  • Restauro-Lasur
  • Universalputz
Přesuň se na začátek stránky