Przejdź do zawartości strony
Poland | PL
O firmie

Cradle to Cradle – zrównoważone budownictwo z keim

ZDROWO. EKOLOGICZNIE. Z MYŚLĄ O PRZYSZŁYCH POKOLENIACH.

Od koncepcji produktu do gospodarki cyrkularnej

Budynek na wzór drzewa, które "uzdatnia wodę i oczyszcza powietrze, wytwarza tlen, użyźnia glebę i dostarcza składników odżywczych". To wizja profesora Michaela Braungarta, który jest twórcą koncepcji projektu C2C, czyli holistycznego podejścia do produktów, technologii i procesów produkcyjnych, z uwzględnieniem pełnego cyklu życia.

Ogromnym wyzwaniem jest nie tyle zminimalizowanie zużycia surowców, co cykliczne gospodarowanie nimi. Celem jest działać lepiej zamiast wybierać mniejsze zło.

"Będąc czołowym ekspertem od mineralnej ochrony budynków, jesteśmy zobowiązani wybiegać myślami w przyszłość, dla której warto żyć i dla której już dziś warto aktywnie działać. Certyfikat Cradle to Cradle® jest potwierdzeniem, że ponosimy tę odpowiedzialność - zarówno dzięki naszym produktom i rozwiązaniom systemowym, a także poprzez nasze zaangażowanie społeczne w firmie i poza nią".

Rüdiger Lugert
Prezes Zarządu koncernu KEIMFARBEN

Certyfikat cradle to cradle® - co oznacza?

Cradle to Cradle Certified® to naukowo opracowany, najbardziej zaawansowany na świecie standard rozwoju i produkcji dzisiejszych materiałów, które zapewnią zdrową, stabilną i zrównoważoną przyszłość.

Niezależni eksperci poddają analizie komponenty wszystkich produktów. KEIM współpracował z akredytowanym asesorem EPEA - Part of Drees & Sommer Hamburg. Pozytywny wynik audytu został potwierdzony także przez instytut użyteczności publicznej Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII).

Certyfikat Cradle to Cradle Certified® symbolizuje proces nieustannego doskonalenia i jest dla nas ważnym krokiem w kierunku gospodarki cyrkularnej. Certyfikacja powtarzana jest co dwa lata, celem potwierdzenia jakości materiałów i optymalizacji procesów.

Certyfikacja cradle to cradle

Otrzymanie certyfikatu Cradle to Cradle Certified® uzależnione jest od oceny produktów w 5 kategoriach według różnych kryteriów. Ostateczna ocena certyfikacji wynika z najniżej ocenionego kryterium.

1. ZDROWIE MATERIAŁÓW

2. PONOWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW

3. ENERGIA ODNAWIALNA

4. GOSPODARKA WODNA

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

(Szczegółowe informacje na temat poszczególnych kategorii można znaleźć w niniejszej broszurze).

Broszura

Cradle to Cradle - zrównoważone budownictwo z keim

Szczegółowe informacje na temat Cradle to Cradle w KEIMFARBEN można znaleźć w niniejszej broszurze.

Pokaż

Wzór dla produktów zdrowych i opartych na obiegu zamkniętym

KEIM od zawsze był pionierem w kwestii zrównoważonego rozwoju i plasuje się w czołówce sektora budowlanego, uzyskując certyfikaty dla 65 produktów z 4 grup produktowych. To ponad 80% sprzedaży farb KEIM.

Ponand 60 produktów uzyskało srebrny certyfikat Cradle to Cradle Certified® i dodatkowo zostało odznaczonych złotym certyfikatem Material Health Certificate.

Poniżej znajduje się pełny przegląd certyfikowanych produktów.

Produkty certyfikowane, Niemcy

Przegląd produktów

Poniżej znajduje się zestawienie produktów certyfikowanych w Niemczech.

Pokaż

Cradle to Cradle

Obieg biologiczny i techniczny

Certyfikat Cradle to Cradle Certified® określa materiały jako surowce, które w przyszłości mogą być ponownie wykorzystane. Z tego względu składniki produktów powinny być możliwie wolne od zanieczyszczeń i bezpieczne dla środowiska, a ich oddziaływanie na środowisko powinno być jak najmniejsze, poczynając od produkcji, poprzez użytkowanie, a kończąc na ponownym wprowadzeniu do obiegu.

Istnieje różnica pomiędzy dobrami trwałego użytku a produktami konsumpcyjnymi. Po upływie okresu użytkowania dobra trwałe przetwarzane są na czyste surowce i wprowadzane do obiegu technicznego. Z kolei produkty konsumpcyjne, po zakończeniu fazy użytkowania, wracają do naturalnego, biologicznego obiegu.

Farby stanowią element obiegu biologicznego. Ulegają "zużyciu" w trakcie użytkowania, a ich komponenty mogą być uwalniane w dłuższym czasie do środowiska poprzez erozję, ścieranie itp. Ze względu na mineralną i naturalną bazę surowców, farby KEIM mogą zapewnić ochronę lub przyczynić się do poprawy stanu biosfery w trakcie eksploatacji. Jest to spowodowane ich wysoką trwałością, a także właściwościami takimi jak rozkład substancji zanieczyszczających powietrze.

Grupy produktów posiadających certyfikat cradle to cradleCertyfikaty c2c i material health

Na następnej stronie prezentujemy wszystkie certyfikaty Cradle to Cradle i Material Health.

Pokaż

Najczęściej zadawane pytania (faq)

Tu znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań na ten temat.

Pokaż

Powrót na górę strony