Przejdź do zawartości strony
Poland | PL
O firmie

Farby wyprodukowane w Niemczech

Farby mineralne KEIM udowodniły swoją jakość we wszystkich strefach klimatycznych na całym świecie. Są one produkowane i opracowywane w Niemczech i jest ku temu bardzo dobry powód.

Działaj lokalnie, myśl globalnie

„Made in Germany” zapewnia jakość, wydajność i zrównoważony rozwój

Wysokiej jakości produkty KEIM wytwarzane są w zakładach Diedorf w pobliżu Augsburga i Alteno / Luckau pod Berlinem. KEIM posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, a także jest członkiem Umweltpakt Bayern - stowarzyszenie firm przyjaznych dla środowiska. Fabryka w Diedorf produkuje głównie produkty do systemów malarskich. Ogromną różnorodność odcieni uzyskuje się przede wszystkim poprzez zabarwienie spoiwa. Odcienie są produkowane wg palet KEIM, lub na indywidualne zapotrzebowanie klienta. Receptura koloru opiera się na najnowocześniejszych urządzeniach do pomiaru barw. Wszystkie odcienie są produkowane wyłącznie z czysto nieorganicznych, mineralnych i absolutnie odpornych na światło pigmentów. Wyprodukowany kolor podlega wielokrotnej kontroli jakości dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu do kolorymetrii, a także dzięki naszym doświadczonym profesjonalistom z dziedziny barwienia.

W zakładach Alteno / Luckau produkowane są zwłaszcza produkty "suche", takie jak tynki i zaprawy KEIM. Kolorystyka, podobnie jak w przypadku farb, opiera się wyłącznie na nieorganiczno-mineralnych, odpornych na światło pigmentach i jest również poddawana ścisłej kontroli.

Cała produkcja i logistyka oparta jest na systemie SAP/R3, który umożliwia archiwizowanie, zarządzanie partiami produkcyjnymi i śledzenie poszczególnych partii na każdym etapie produkcji. Zarządzanie zapasami gotowych produktów i surowców jest również kontrolowane przez ten system.

KEIM podejmuje świadomą decyzję o produkcji w Niemczech

Korzenie firmy znajdują się w Niemczech - to tutaj tradycja łączy się z innowacyjnością. Tam też znajdują się wykwalifikowani i zmotywowani specjaliści, bez których wiedzy i umiejętności firma średniej wielkości, taka jak KEIM, nie mogłaby stać się liderem na rynku farb silikatowych. KEIM przyczynia się do ochrony miejsc pracy i możliwości kształcenia zawodowego w Niemczech, utrzymuje wartość regionu i wnosi istotny wkład w dobro wspólne. Niemniej jednak KEIM ma obecnie globalną pozycję i jest obecny na wszystkich ważnych rynkach z jedenastoma zagranicznymi firmami - nie tylko w Europie.

"Made in Germany" ...

...oznacza dla KEIM więcej niż tylko znaczek na produktach.

Produkcja

Produkty KEIMFARBEN są wytwarzane w zakładach w Diedorf i Alteno/Luckau. KEIMFARBEN od wielu lat posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 i jest członkiem Bawarskiego Paktu na rzecz Środowiska.

W zakładzie w Diedorfie produkowane są produkty systemu lakierniczego. Surowce dostarczane są transportem kolejowym i drogowym i są przechowywane w silosach do czasu, aż będą potrzebne. Surowce są przetwarzane w pełni zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych na różne produkty, a następnie barwione i wysyłane do naszych klientów.

Szeroka gama różnych kolorów farb jest produkowana głównie poprzez barwienie przy użyciu procesu rozpuszczania. Produkowane odcienie farb nazywane są KEIM-Palettentöne i specjalnymi farbami kolorowymi na zamówienie. Skład różnych farb kolorowych opiera się na ultranowoczesnych kolorymetrach.
Wszystkie kolorowe farby są produkowane wyłącznie z nieorganicznych, mineralnych i całkowicie odpornych na światło pigmentów. Dokładność każdego odcienia koloru podlega wielu etapom kontroli jakości. Obejmuje to również specjalne, czułe oprogramowanie kolorymetryczne, a także dodatkowe kontrole przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów od farb.

W zakładzie w Alteno/Luckau produkowane są w szczególności produkty „suche”. Fabrycznie suchy tynk dla KEIM Exterior Insulation Composite Systems (ETICS) jest produkowany w zakładach suchego tynku.

Tynki silikatowe są produkowane w mieszalnikach poziomych. Dodawanie koloru do tynków szlachetnych, tynków mokrych i produktów Restauro-system również opiera się wyłącznie na tynkach suchych.

Badania i rozwój

W obszarze prac badawczo-rozwojowych nieustannie prowadzone są prace nad optymalizacją produktów i dalszym rozwojem technologii krzemianowej. Tutaj wysoce wyspecjalizowani programiści przeprowadzają podstawowe badania dotyczące różnych zagadnień związanych z ochroną budynków. Wszystkie istotne zmiany i innowacje w tej dziedzinie od początku powstawania farb krzemianowych zostały opracowane w laboratoriach firmy KEIMFARBEN.

Ścisła współpraca z niemal wszystkimi znanymi specjalistycznymi instytutami i laboratoriami badawczymi w dziedzinie technologii kolorów jest oczywista dla programistów KEIM - podobnie jak stały udział w licznych projektach badawczych w Niemczech i za granicą. W ten sposób unikalna wiedza na temat know-how może być ciągle poszerzana.

Oprócz ciągłego udoskonalania swoich produktów, specjaliści ds. badań i rozwoju w KEIMFARBEN poświęcają się również konsekwentnemu i systematycznemu zapewnieniu najwyższej jakości produktów KEIM. Zarówno użyte surowce, jak i gotowe produkty przechodzą liczne testy i badania, zanim końcowy produkt ostatecznie opuści rampę hal produkcyjnych.

Powrót na górę strony