Przejdź do zawartości strony
Poland | PL
Kluczowe korzyści dla fasad

Fotokataliza – farby z wartością dodaną

Dla czystości fasady.

Żyjemy w czasach, w których zanieczyszczenie powietrza staje się coraz większym problemem. Główne przyczyny to masowa produkcja przemysłowa, wysokie zużycie energii oraz duże natężeniem ruchu. Szczególną rolę odgrywają silniki spalinowe, gdyż zanieczyszczają powietrze tlenkami azotu, tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki i drobnymi pyłami.

 

Wykorzystanie energii słonecznej

Podobnie jak fotosynteza u roślin, tak fotokataliza zachodzi przy udziale światła. Podczas procesu fotosyntezy, z wody i dwutlenku węgla, pod wpływem światła słonecznego, wytwarzana jest glukoza.  Natomiast fotokataliza powoduje przyspieszenie lub inicjację reakcji chemicznej przy udziale światła. Określona substancja ("katalizator") jest stymulowana przez światło ("foto"), aby wywołać lub przyspieszyć reakcję chemiczną. Co ciekawe, sam katalizator nie ulega trwałej przemianie chemicznej i przez to nie „zużywa się”.

Zjawisko fotokatalizy wykorzystywane jest również do przyspieszenia przekształcenia szkodliwych związków (zawartych w powietrzu) w bezpieczne substancje, z pomocą katalizatora, wbudowanego w strukturę materiału budowlanego. Rozkładowi ulegają najczęściej pochodzące ze spalin tlenki azotu, a rolę katalizatora pełni, zawarty w farbie, odpowiednio przygotowany biały pigment, dwutlenek tytanu.

Wyzwania dla nauki i rozwoju

Fotokataliza w farbach

Zastosowanie fotokatalizy w farbach od dawna stanowi wyzwanie dla zespołów badawczych wiodących producentów farb. W 2002r. została wprowadzona na rynek pierwsza zolowo-krzemianowa farba elewacyjna KEIM Soldalit, która zapoczątkowała nową generację farb mineralnych – farb, które mogą być nakładane nie tylko na podłoża mineralne, ale również organiczne np. stare powłoki dyspersyjne. Doskonałe doświadczenia w zastosowaniu tej farby niemal na całym świecie skłoniły badaczy KEIM do opracowania nowej formuły, zawierającej pigmenty fotokatalityczne.


KEIM Soldalit-ME zawiera w sobie wszystkie zalety farby elewacyjnej KEIM Soldalit (m.in. trwałość koloru, przepuszczalność pary wodnej, odporność na zabrudzenia etc.) i dodatkowo oferuje właściwości fotokatalityczne.

Fotokatalityczne farby mineralne oferują prawdziwą wartość dodaną w porównaniu do konwencjonalnych farb organicznych.

Dzięki KEIM Soldalit-ME nie tylko uzyskujesz długotrwałą, czystą fasadę z farbą, która nie blaknie, ale także przyczyniasz się do utrzymania czystego powietrza!

Go to our product


Powrót na górę strony