Gå til sidens indhold
ShopDenmark | DA
Fordelene ved at vælge den rigtige facademaling

Fotokatalyse - maling med ekstra funktion

Maling, der beskytter både din facade og miljøet.

Det liv, vi lever i dag indebærer intensiv trafik, industriel masseproduktion og forbrug af store mængder energi – det vil sige de tre største kilder til luftforurening. Og trafikken er det, der forurener allermest. Forbrændingsmotorer i biler udleder kvælstofoxider, kulilte, svovldioxid og partikler i luften.

Drager nytte af sollyset

Fotokatalyse er en proces, der omfatter solens energi, omtrent lige som ved fotosyntese hos planter. Forskellen er, at fotosyntesen bruger sollys for at fremstille et stof (glukose), mens fotokatalyse betyder, at stofferne nedbrydes eller omdannes. Termen fotokatalyse betyder, at et stof (en ”katalysator”), der stimuleres af lys (= ”foto”) enten udløser eller fremskynder en kemisk reaktion – uden selv at blive opbrugt i løbet af processen.

Man kan endda udnytte fotokatalyse i byggematerialer. Det aktive fotokatalytiske pigment (= katalysatoren) kan faktisk bruges til at nedbryde skadelige gasser. Processen indebærer, at gasserne forvandles til mindre, ufarlige bestanddele.

En udfordring for forskning og udvikling

Fotokatalyse med maling

Forsknings- og udviklingsafdelinger hos førende malingproducenter har i længere tid arbejdet på udfordringen med at anvende fotokatalyse i maling. Et kendetegn ved den fotokatalytiske reaktion er, at den angriber organiske stoffer, herunder organiske komponenter i bindemidlerne i konventionelle malingssystemer. Det betyder, at den fotokatalytiske proces nærmest ødelægger selve malingen, da den nedbryder bindemidlerne i overfladen. Konsekvenserne er, at malingen løsnes og forvitrer alt for hurtigt og dermed skal renoveres eller males igen tidligere end ellers. Fotokatalysen reagerer anderledes på uorganiske, silikatbindemidler. Det skyldes, at bindemidlet ikke angribes af den fotokatalytiske reaktion.

Med KEIM Soldalit-ME er det lykkedes os at udvikle et produkt, som holder længe og har gode selvrengørende egenskaber. Det har vi gjort ved at kombinere et fotokatalytisk pigment med mineralske bindemidler.

Mineralsk maling med fotokatalyse funktion har en tydelig fordel sammenlignet med almindelige malingprodukter med organiske bindemidler (f.eks. dispersions- eller silikonemalinger).

Maling med uorganisk silikatbindemiddel er særlig egnet til at give en effektiv fotokatalytisk behandling med lang levetid.

Fordel nr. 1

Rene facader

En fotokatalytisk aktiv silikatmaling til facader bliver hydrofil, når den rammes af lys.
Fotokatalytisk mineralmaling er meget smudsafvisende, takket være tre vigtige egenskaber: 

Egenskab 1: Selvrengørende effekt
En hydrofil overflade understøtter selvrensning af facadeoverflader, når de bliver vådt af regn eller fugt. En fotokatalytisk silikatfacademaling bliver hydrofil under påvirkning af lys. Belægningen reducerer vandets overfladespænding, hvilket gør det lettere at vaske snavs væk.

Egenskab 2: Hurtigttørrende
Vandet spredes ud som en tynd film over overfladen. Det betyder, at fordampningsoverfladen bliver større, og at farven tørrer hurtigere, end hvis der bruges et hydrofobt produkt. Tørreprocessen går betydeligt hurtigere, da den mikroporøse silikatbelægning giver en betydeligt større overflade sammenlignet med traditionel dispersionsmaling. Jo mere tør overfladen er, jo mindre risiko for alge- og svampevækst.

Egenskab 3: Antistatisk og ikke-termoplastisk
Silikatmaling er antistatisk og ikke-termoplastisk. Det gør det svært for snavs at sætte sig på overfladen.

Fordel nr. 2

Ren luft

Fotokatalytisk mineralsk maling bidrager til at nedbryde luftforurening. Hvis der bruges fotokatalytisk mineralsk maling udvendigt, bidrager det til nedbrydningen af luftforurenende stoffer som kvælstofoxider, drivhusgasser og overfladisk forurening. Det betyder, at levetiden for det uorganiske bindemiddel i malingen bevares.

Fotoaktiv maling kan nedbryde en mængde forurenende stoffer ud over kvælstofoxider, f.eks. svovldioxid (SO2), ammoniak (NH3), kulilte (CO), opløsningsmidler, formaldehyd og endda fedt og syre.

 

Med KEIM Soldalit-ME får du ikke bare en flot facade med maling, der holder længe – du bidrager også til at holde luften ren!

Se vores produktoversigt


Brochure

KEIM Soldalit-ME

Vil du vide mere om principperne for fotokatalyse? Se nærmere på vores brochure!

Læs mere

Gå til toppen af siden