Přesuň se do obsahu stránky
Czech Republic | CS
Aktuality | 07.02.2024

Nový: KEIM Twinstar

Rostoucí nároky na ochranu životního prostředí mění i požadavky zákazníků, s nimiž se setkávají realizační firmy ve stavebnictví. Jednou z priorit se stává aplikace šetrných produktů, které neobsahují látky poškozující přírodu a zdraví, což zahrnuje také požadavek na nepřítomnost biocidů ve fasádních barvách. Biocidy byly po mnoho let považovány za nepostradatelné, aby byla fasáda chráněna před napadením řasami a plísněmi.

Bez přidaných biocidů

Dnes  je již na našem trhu několik produktů, které jsou schopny zajistit ochranu bez přidaných biocidů. Jedním z nich je KEIM TWINSTAR. 
Produktový manažer ze společnosti KEIM Stefan Schmid vysvětluje: 
„KEIM TWINSTAR je minerální, vysoce difuzně otevřená sol-silikátová barva, splňující požadavky normy DIN 18363 odstavec 2.4.1., s organickým podílem menším nebo rovným pěti procentům. Kromě sol-silikátového pojiva se používají 100% UV stabilní, čistě minerální pigmenty. Díky unikátnímu složení bez biocidů splňuje přísné požadavky certifikace i kvality natureplus. Můžeme poskytnout i 20letou záruku na stálobarevnost odstínu.“ 

Na otázku, jak KEIM TWINSTAR dokáže chránit fasádu před řasami a plísněmi bez použití biocidů, produktový manažer odpovídá: „Jde o dlouhodobou ochranu před napadením řasami, protože se z nátěru nevymývají žádné účinné látky. V zásadě je to velmi jednoduché: Povrch KEIM TWINSTAR je ve srovnání s běžnými barvami velmi hladký a kompaktní, takže nabízí méně míst, kde může docházet k počátečnímu usazování mikroorganismů. Druhým aspektem je rychlé opětovné vysychání jemně strukturovaného, vysoce prodyšného nátěru. Tím se brzy vytvoří suchý povrch, vysoce odolný vůči růstu řas a plísní. Kromě toho je naše receptura koncipovaná tak, aby neobsahovala suroviny, které mohou poskytovat nutriční potenciál pro mikroorganismy.“

Efektivní zpracování

KEIM TWINSTAR neboduje jenom tím, že nepoužívá biocidy. 
V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků zdůrazňují v Keimu další vlastnost této fasádní barvy: díky inovativní receptuře lze podle výrobce nanášet základní a vrchní nátěr velmi racionálně v jediném pracovním kroku „mokré do mokrého“, bez nutnosti přestávky na schnutí. S barvou KEIM TWINSTAR je tedy možné ušetřit až tři mzdové minuty na čtvereční metr fasády. Takto urychlený proces nátěru znamená i kratší pronájem lešení a zvětšení pracovní kapacity realizačních firem. Se stejným počtem kvalifikovaných řemeslníků mohou totiž realizovat více zakázek. 

„Výhody jsou jasné: nanášení mokré do mokrého umožňuje efektivní práci, šetří cesty na staveniště a vede ke zvýšení produktivity. Tento aspekt má také dopad na udržitelnost, protože se šetří pohonné hmoty a nedochází k emisím,“ shrnuje Stefan Schmid. 
Kromě toho není třeba trávit denně čas čištěním nářadí, jestliže lze plochu finálně natřít během jediného dne.
Konkrétní zpracování vypadá takto: „Nanese se základní nátěr a hned nato, bez přestávky na schnutí, lze nanést finální nátěr,“ vysvětluje Stefan Schmid. 
Zpracování mokré do mokrého je umožněno ideálním roztékáním fasádní barvy a jejím chováním při zasychání s malým napětím. Kromě nanášení válečkem je možné i airless stříkání.

Podle názoru výrobce nátěr 2 v 1 neodporuje předpisu VOB, který vyžaduje dvě vrstvy nátěru na fasádě. „Při použití KEIM TWINSTAR technikou mokré do mokrého se jedná o zcela klasické dva nátěry. Rozdíl je pouze v tom, že díky technice nanášení mokré do mokrého nedochází mezi dvěma vrstvami k zasychání. Tento postup plně vyhovuje požadavkům VOB část C DIN 18363 (bod 3.1.9),“ ujišťuje Schmid.

„Metoda nanášení mokré do mokrého umožňuje efektivní práci, šetří cesty na staveniště a vede ke zvýšení produktivity.“

Stefan Schmid, produktový manažer ve společnosti KEIM

Univerzální použití

„Inovativní nátěr 2 v 1 je flexibilní co se týče podkladu: „KEIM TWINSTAR je velmi univerzální, umožňuje nátěr minerálních, organických i smíšených podkladů. Díky sol-silikátové technologii lze nátěr použít i na nosné organické staré nátěry, a to bez dodatečného adhezního můstku. Podklad musí splňovat obvyklé požadavky, musí být čistý, suchý a nosný. Doporučujeme plochy očistit, na vysoce savé povrchy nanést minerální penetraci, na křídující povrchy zpevňovací základní nátěr,“ radí Stefan Schmid. 

Možné je samozřejmě i použití na tepelně izolační kompozitní systémy. 
„Zejména na ETICS se často vyskytují kritická místa, vystavená zvýšenému riziku řas a plísní. KEIM TWINSTAR je pro tyto povrchy ideální. A to ještě není všechno. KEIM TWINSTAR také zvyšuje bezpečnost díky svému chování při požáru s klasifikací podle DIN EN 13501-1, kde splňuje třídu A2-s1,d0. Nátěr také umožňuje remineralizaci stávajících povrchů, což znamená, že chrání organické podklady před dalším poškozováním UV zářením,“ vysvětluje produktový manažer. 

 

Inovativní doplněk sortimentu

Firma KEIM považuje barvu 2 v 1 za vynikající doplněk ke stávajícímu sortimentu, určený k řešení řady problémů, který má ale zatím i dílčí omezení – není technicky proveditelný ve velmi sytých odstínech.
„KEIM TWINSTAR vnímáme jako udržitelné řešení, které nabízí zajímavé a perspektivní možnosti pro urychlení stavebních procesů bez ztráty kvality. Vezměme si jako příklad panelový dům, jehož fasáda se má rekonstruovat v létě. Obyvatelé považují za důležité, aby se okna rychle zbavila zakrývacích fólií, aby mohli znovu větrat. Dalším příkladem může být rušná pasáž nebo důležitý příjezdní prostor. I zde se počítá každý den, který umožní dřívější přístup,“ vysvětluje Stefan Schmid. 
„V takových situacích se s barvou KEIM TWINSTAR plně využije výhoda úspory času. Pokud by stavba lešení byla neúměrně nákladná, lze produkt aplikovat i z plošiny, což může opět ušetřit náklady. KEIM TWINSTAR nabízí velké výhody také při udržitelné ochraně kritických ploch, např. na zateplovacích systémech, a to díky inovativnímu konceptu ochrany bez použití biocidních prostředků.“

 

Přesuň se na začátek stránky