Gå till innehållet på sidan
ShopSweden | SV
Nyheter | 04.04.2024

Fokus på cirkulär ekonomi - även vid tillverkningen av våra KEIM-behållare

I mer än 140 år har vi på KEIM arbetat med hållbarhet. Vårt uttalade mål att skapa harmoni mellan människor, rum och miljö sträcker sig längre än till våra mineraliska produkter och vilar på flera olika ben.

Samtidigt som vi inledde vår Cradle to Cradle-certifiering av över 60 färgprodukter började vi gradvis ställa om våra behållare till återvunnet material (PCR).Som ett resultat av detta är nu över 80% av våra behållare tillverkade av återvunnen plast. 

På så sätt bidrar vi till den cirkulära ekonomin genom att reducera CO2-utsläpp och användningen av fossila resurser såsom råolja. Enligt tillverkaren av våra behållare kan man beroende på behållarens storlek spara mellan 0,3 och 0,4 kg CO2 per enhet.

Den återvunna plasten i våra färgbehållare kommer vanligtvis från hushåll eller kommersiella insamlingar. Avfallet sorteras, tvättas och bearbetas till granulat som sedan används som råvara till nya förpackningar. På grund av den varierande färgsammansättningen av det insamlade plastavfallet produceras nu insidan av behållarna i en grå färg. Av hållbarhetsskäl och för den cirkulära ekonomins skull avstår KEIM numera från att färga PCR-behållarna i den karakteristiska röda KEIM-färgen. För att säkra varumärkesidentiteten har utsidan – förutom behållarens kant – klätts i varumärkesspecifik IML (in-mould labelling). KEIMs behållare av återvunnen plast känns alltså igen på den grå kanten på behållaren och den grå insidan.

Tack vare detta kan vi erbjuda hållbara förpackningar som ingalunda har sämre materialegenskaper än behållare av ny plast. Den grå kanten som syns tydligt på våra behållare är endast ett visuellt uttryck för vår strävan att skydda resurser och miljö.

Läs mer om våra hållbara färger här.

Gå till överst på sidan