Ga naar de inhoud van de pagina
ShopNetherlands | NL
Betoverende kleuren

Kleurenencyclopedie

Wil je weten wat een technische term betekent in de kleurenwereld? Ontdek het hier!

A

Additief

Additieven helpen om de eigenschappen van verf naar wens te regelen. Bevochtigingsmiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt als hulpmiddelen en verbeteren de menging van bindmiddelen en pigmenten. Andere additieven zijn bijvoorbeeld waterafstotende middelen of stollingsmiddelen. Ook in dit geval wordt de term hulpstoffen gebruikt.

B

Bindmiddelen

Het type bindmiddel normaliseert de verf en bepaalt ook de omschrijving ervan. Bindmiddelen zijn materialen die zorgen voor de hechting van de verf aan de ondergrond. De verf wordt meestal gemengd met pigmenten en vulstoffen in vloeibare vorm om ze gelijkmatig te verdelen en zodat alle vaste materialen van de verf gelijkmatig met het bindmiddel worden vermengd. Het type bindmiddel kan ervoor zorgen dat de verf belangrijke verwerkings- en materiaaleigenschappen verliest.

Biociden

Gevelverven kunnen worden voorzien van biociden om aantasting door micro-organismen tegen te gaan. Actieve algiciden en fungiciden zijn voorbeelden van biociden. Zij kunnen een aantasting van de gevel of het interieur door micro-organismen, zoals algen en schimmels, voorkomen, maar niet permanent. Tot de biociden behoren ook conserveringsmiddelen.

C

Chloorverbindingen

Chloorverbindingen kunnen zeer irriterend werken. Organische chloorverbindingen omvatten ook zeer giftige, persistente en bioaccumulatieve stoffen, zoals polychloordibenzodioxines en dibenzofuranen.

Bovendien bestaat er een grote verscheidenheid aan natuurlijke organische chloorverbindingen die kunnen worden gesynthetiseerd door organismen zoals bodembacteriΓ«n, schimmels, zeewier en korstmossen.

E

Efflorescentie

Efflorescentie is een vorm van structurele schade en beschrijft de kristallisatie van opgeloste zouten. De zouten zijn opgelost in binnengedrongen water en worden verplaatst door het transport van vocht in de ondergrond. Zodra de structuur droogt, herkristalliseren de zouten. Dit resulteert in een toename van het volume, wat weer kan leiden tot afbrokkeling van de pleisterlaag of coating. Kalkuitbloeiingen gedragen zich anders, de processen zijn vergelijkbaar, maar in dit geval is het vooral alleen het uiterlijk dat wordt aangetast door witte vlekken of waas.

Emissies

Emissie (van het Latijnse emittere - "uitzenden") is de algemene uitstoot van storende factoren in het milieu.

F

Fogging

Fogging is een beschrijving van de verkleuring van muren en plafonds doordat ze bedekt raken met een zwarte laag weekmakers en stofdeeltjes. De weekmakers worden meestal uitgestoten door lijm, meubels of vloeren.

Dit effect is vaak te zien in appartementen tijdens de wintermaanden. De zwarte laag ontstaat vaak op plafonds of wanden. 

G

Grijze energie

Grijze energie is de term die wordt gebruikt om de hoeveelheden energie te beschrijven die worden gebruikt voor de productie, het vervoer, de opslag, de verkoop en de verwijdering van een product. Daarbij worden alle voorlopers tot en met de productie/extractie van grondstoffen in aanmerking genomen en wordt alle energie die tijdens alle productieprocessen wordt gebruikt, opgeteld. Wanneer voor de productie machines of structurele infrastructuur nodig zijn, wordt ook de energie die nodig is voor de vervaardiging en het onderhoud daarvan evenredig meegerekend in de grijze energie van het eindproduct. Grijze energie is dus de indirecte energiebehoefte als gevolg van de aankoop van het product.

H

Hulpstoffen

Hulpstoffen helpen om de eigenschappen van verf naar wens te sturen. Bevochtigingsmiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt als hulpmiddelen en verbeteren de menging van bindmiddelen en pigmenten. Andere hulpstoffen zijn bijvoorbeeld waterafstotende middelen of stollingsmiddelen. Ook hier wordt de term additief gebruikt.

I

Isolatiepanelen

Om ervoor te zorgen dat een materiaal zo weinig mogelijk warmte transporteert, moet het veel microfijne holtes hebben waarin zich lucht bevindt. Stilstaande lucht transporteert warmte zeer slecht omdat de uitwisseling van warmte plaatsvindt door convectie; met andere woorden, door de beweging van lucht. Er zijn verschillende soorten materialen die verwerkt worden in isolatiepanelen (gevelisolatie). De meest bekende zijn polystyreen, minerale wol of calciumsilicaat.

K

Kaliumsilicaat

Kaliumsilicaat is een glasachtige vaste stof die oplosbaar is in water. Kaliumsilicaat ontstaat door kwartszand, kaliumcarbonaat en steenkool samen te smelten. Het vaste mengsel van kaliumsilicaat en silica wordt vaak omgezet in een siroopachtige oplossing door verder oververhit water toe te voegen.

Kleurstoffen

Kleurstoffen zijn stoffen die, in tegenstelling tot pigmenten, oplosbaar zijn in oplosmiddelen en bindmiddelen. Naast de kleurende werking hebben kleurstoffen over het algemeen geen bedekkende werking; zij kunnen zich echter wel aan vaste materialen hechten.

L

Levensduur

De levensduur van geschilderde gevels wordt voornamelijk beΓ―nvloed door de weerstand van de verf tegen weersinvloeden. De silicaatbinding van minerale verven of silicaatverven is enorm robuust en resistent omdat het "silicaat"-bindmiddel absoluut UV-stabiel is in tegenstelling tot dispersieverven. Hetzelfde geldt ook voor de anorganische pigmenten en de minerale vulstoffen. De KEIM silicaatverven of minerale verven zijn legendarisch om hun duurzaamheid en lange levensduur en blijven tientallen jaren intact en esthetisch mooi.

Lasur schildertechniek

Een lasur is een transparante of halftransparante coating. Minerale pleisters, metselwerk of zichtbeton kunnen net als hout worden gelazuurd.

M

Minerale verven

Naast anorganische pigmenten als hoofdbestanddeel bevatten minerale verven een alkali-kaliumsilicaat dat kaliumwaterglas wordt genoemd, of ook vloeibaar kaliumsilicaat of LIQVOR SILICIVM. Een laag minerale verf vormt geen laag, zoals bij andere coatings, maar vormt een onoplosbare verbinding met het substraat (silicificatie).

De kleur van minerale verven is extreem stabiel. Nadat ze zijn gekleurd met uitsluitend minerale pigmenten - die niet worden beΓ―nvloed door UV-licht - blijven de silicaatcoatings tientallen jaren lang dezelfde kleur behouden.

Minerale verven zijn gebaseerd op minerale grondstoffen. Ze zijn zeer milieuvriendelijk in hun productie en werking. Door hun lange levensduur worden hulpbronnen gespaard en hun samenstelling bevat geen gevaarlijke stoffen, waardoor milieu en gezondheid met zorg worden behandeld.

O

Oplosmiddelen

Een oplosmiddel is een materiaal dat gassen, vloeistoffen of vaste stoffen kan oplossen of verdunnen zonder dat er een chemische reactie plaatsvindt tussen de opgeloste stof en de oplossende stof. Meestal worden vloeistoffen zoals water en vloeibare organische stoffen gebruikt om andere stoffen op te lossen. Het meest gebruikte oplosmiddel is water, dat ook wordt gebruikt bij de productie van verf, maar meestal niet wordt genoemd omdat het onschadelijk is. Met betrekking tot verf, lak, lijm enz. verwijst de term "oplosmiddel" naar stoffen die onder andere verantwoordelijk kunnen zijn voor onaangename geuren of die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Het gaat enerzijds om vluchtige organische stoffen (VOC's) die meestal al enkele uren tot dagen na de verwerking verdampen, en anderzijds om minder vluchtige stoffen die vanuit zuiver juridisch oogpunt geen oplosmiddelen zijn. Deze worden soms gebruikt in "oplosmiddelvrije" producten als vervanging en worden onder bepaalde omstandigheden maanden of zelfs jaren lang uitgestoten in de omgevingslucht.

P

Pigmenten

Pigmenten (Latijn pigmentum dat "kleur" betekent) zijn kleurgevende vaste stofdeeltjes. Pigmenten kunnen van organische of anorganische oorsprong zijn. Anorganische (minerale) pigmenten zijn stabieler onder UV-invloeden dan organische pigmenten. Naast het decoratieve effect geven pigmenten ook een goede dekking en zijn ze gemakkelijk te dispergeren met bindmiddelen. In tegenstelling tot verven kunnen pigmenten niet worden opgelost in een applicatiemedium.

S

Samengestelde systemen voor externe thermische isolatie

Een "External Thermal Insulation Composite System" (ETICS) bestaat uit een samenstelling van verschillende lagen die aan de buitenmuren worden bevestigd. ETIC-systemen zijn geen zelfdragende systemen, maar vormen een tweede bedekking die het gebouw extra bescherming biedt tegen weersinvloeden en de mate van warmteverlies vermindert. Een ETIC Systeem bestaat uit lijmmortel om de isolatiepanelen vast te zetten, deuvels om de panelen vast te zetten en een wapeningsmortel waarin wapeningsnetten zijn ingebed die zorgen voor een robuust en slagvast oppervlak. De structuur van het ETIC-systeem blijft voor het oog verborgen wanneer alles klaar is, alleen de bovenste pleisterlaag en de verflaag blijven zichtbaar. KEIM biedt minerale materialen die zich gedurende tientallen jaren hebben bewezen en de optimale oplossing vormen op ecologisch, economisch en gezondheidsgebied.

Scheuren

Scheuren ontstaan wanneer zich in het materiaal spanningen opbouwen die het materiaal niet kan absorberen. De oorzaak van dergelijke spanningen kan liggen in temperatuurverschillen binnen het materiaal of de componenten.

Silicaatverven

Naast anorganische pigmenten als hoofdingrediΓ«nt bevatten silicaatverven een alkali-kaliumsilicaat, dat kaliumwaterglas of ook vloeibaar kaliumsilicaat wordt genoemd. Een laag minerale verf vormt geen laag, zoals bij andere coatings, maar vormt een onoplosbare verbinding met de ondergrond (silicificatie). Silicaatverven hebben een ongeΓ«venaarde kleurstabiliteit. Omdat er alleen minerale pigmenten worden gebruikt - die niet worden aangetast door UV-licht - blijven de silicaatverven tientallen jaren lang dezelfde kleur behouden. Silicaatverven zijn gebaseerd op minerale grondstoffen. Ze zijn zeer milieuvriendelijk in hun productie en werking. Door hun lange levensduur worden hulpbronnen gespaard en hun samenstelling bevat geen gevaarlijke stoffen, waardoor milieu en gezondheid met zorg worden behandeld.

Silicificatie

Coatings van minerale verf zijn bijzonder duurzaam door de onoplosbare binding met de ondergrond. Alleen de speciale receptuur van de silicaatverf maakt deze permanente binding tussen verf en ondergrond mogelijk. De vakman noemt dit proces silicificatie. Silicificatie creΓ«ert een extreem duurzame hechting die niet meer te verwijderen is.

Sol-silicaatverf

Sol-silicaatverf is gebaseerd op een geheel nieuw bindmiddelconcept, dat geheel nieuwe toepassingsgebieden voor silicaatverf opent. Het Sol-silicaat bindmiddel, een gestabiliseerde combinatie van silica sol en waterglas, bindt met minerale ondergronden door middel van silicificatie, maar ontwikkelt daarnaast ook hoge hechtkrachten die zorgen voor een stevige hechting aan coatings op basis van organische harsbindmiddelen (dispersies en siliconenhars). Dit maakt toepassing op vrijwel elk gangbaar substraat mogelijk. Met een organisch gehalte van minder dan 5% voldoen Sol-silicaatverven aan de eisen van DIN 18363 voor silicaatemulsieverven.

T

Thermische brug

Koudebruggen zijn energetische zwakke punten in de gebouwschil. Deze worden veroorzaakt door geometrische redenen of door de fysische eigenschappen van het bouwmateriaal. Door de betere warmtegeleiding van een onderdeel in vergelijking met aangrenzende onderdelen, treedt er op een individueel punt een hoog en ongewenst warmteverlies op, wat resulteert in een lagere oppervlaktetemperatuur aan de binnenkant van de buitenmuur. In zo'n geval bestaat er een groot risico dat als het dauwpunt tijdens het proces wordt overschreden, het vocht condenseert op de oppervlakken van de muren en zo de basis vormt waarop zich binnenin schimmel kan ontwikkelen. Koudebruggen zijn ook verantwoordelijk voor het misteffect waarbij weekmakers in de omgevingslucht neerslaan.

U

UV-straling

Ultraviolette straling is elektromagnetische straling die onzichtbaar is voor het menselijk oog door een kortere golflengte dan licht dat zichtbaar is voor mensen. UV-straling is afkomstig van zonlicht. Door absorptie in de atmosfeer (met name in de ozonlaag) zijn het echter vooral zaken als UV-A en een beetje UV-B-straling die het aardoppervlak bereiken. UV-straling leidt niet alleen tot opwarming van het aardoppervlak, maar ook tot versnelde afbraak van organische stoffen zoals plastic.

V

Voegen of plamuurlagen

Grout coats are paints with little grains that fill up and cover cracks. Grout coats always need a final coating with "normal" paint. 

Vulstoffen

Vulstoffen zijn vaste minerale deeltjes die vele malen groter zijn dan pigmenten. Meestal worden vaste kleurneutrale deeltjes gebruikt, bijvoorbeeld kwarts, leisteen of dolomietpoeder. Vulstoffen worden gebruikt om bijvoorbeeld de mechanische weerstand van verf te verhogen.

W

Waterdampdoorlaatbaarheid

Waterdampdoorlaatbaarheid of waterdampdiffusiedoorlaatbaarheid beschrijft de doorlaatbaarheid van een coating met betrekking tot waterdamp. Hoe groter de waterdampdiffusiedoorlaatbaarheid van verf, hoe beter het vocht kan worden afgevoerd. In binnenruimten kan dit, in combinatie met de juiste ventilatie, schimmelvorming voorkomen.

Waterglas

Waterglas is de naam die wordt gegeven aan de glasachtige - met andere woorden amorfe - in water oplosbare natrium- en kaliumsilicaten of de waterige oplossingen die stollen na een smelt. Afhankelijk van het feit of er voornamelijk natrium- of kaliumsilicaten in zitten, wordt de term natriumwaterglas of kaliumwaterglas gebruikt.

Warmteverlies

Vanuit natuurkundig oogpunt is wat wij beschrijven als warmteverlies niets anders dan een balancering van energietoestanden tussen twee verschillend verwarmde punten. In het geval van gebouwen gebeurt dit als het ongecontroleerde en ongewenste neveneffect van bijvoorbeeld luchten.

 

Ga naar het begin van de pagina