Y:et när Sundsvall-Timrå Flygplats

Produkt:
KEIM Concretal-W

 

Y:et är en betong skulptur i kolossalformat av Bengt Lindström. Monumentet föreställer bokstaven Y, som är länsbokstav för Västernorrlands län.
Den står i Timrå kommun i närheten Sundsvall-Timrå FlygplatsAirport. Den är uppförd i 80 millimeter sprutbetong, är 30,5 meter hög och väger 700 ton.

Under 2019 renoverades skulpturen med KEIM Concretal-W.

Ytterligare referenser