Von Möllersgatan i Halmstad

Produkt:
KEIM Soldalit-ME

Von Möllersgatan i Halmstad. 

Målet med KEIM Soldalit-ME i 2021. En specialutvecklad, silikatfasadfärg tillsatt pigment med fotokatalytisk verkan, som bryter ned kväveoxider från industriförorening och motoravgaser.

Kulörerna: 9073, 9307 och 9090. 

 

Ytterligare referenser