Quality Hotel Friends

Produkt:
KEIM Soldalit-ME

Quality Hotel Friends är ett hotell i Arenastaden inom stadsdelen Järva i Solna kommun. Byggnaden är 81,5 meter hög och har 25 våningar.
Karaktäristiskt för byggnaden är de runda fönstren, som ska associera till fotbollar.

För fasaden används KEIM Soldalit-ME som är en specialutvecklad, silikatfasadfärg tillsatt pigment med fotokatalytisk verkan, som bryter ned kväveoxider från industriförorening och motoravgaser.

Ytterligare referenser