Hulta Torg, Bostäder i Borås

Produkt:
KEIM Concretal-W

 

Hulta Torg, 17 väninigar med 112 nya lägenheter.
Mineraliska fasad med betongkaraktär. 

KEIM Concretal®-W skyddar mot vatteninträngning och nedbrytning pga. vind, väder och karbonatisering.

Ytterligare referenser