FÖREBYGGANDE MÖGELSKYDD INOMHUS

Det finns mögelsporer överallt. Mögel uppkommer dock endast när förutsättningarna för detta finns: Fukt och organiska näringsämnen.
Mögelsvampar kan använda ett brett utbud av material som näringsämnen. Det kan till exempel vara cellulosa, tapeter, lim och plastfärger. Gemensamt för dessa organiska material är att de är täta. Om det finns fukt kondenseras det på så täta lager, och formtillväxten i dessa näringsmiljöer ger idealiska antaganden om tillväxt.
KEIM färg är mineraliska, dvs oorganiska. Och de innehåller därför ingen näring för mögelsvampen. Fukt på ytan kan absorberas obehindrat av pulvret genom färgskiktet och släppas sedan igen. Om du ser till att ett puts används som ett substrat med korrekta sorptionsegenskaper, kommer väggar som behandlas med KEIM-produkter att förbli torra även vid hög fuktbelastning. Det är viktigt för ett gott inomhusklimat och en grundläggande förutsättning för att undvika mögel.
Det höga pH-värdet som är typiskt för silikatfärger är en extra antifungal faktor - och utan tillsats av giftiga fungicider.

Produkter i KEIM Mycal®-systemet

KEIM Mycal®-Top

KEIM Mycal®-Top: Inomhus silikatfärg som avvärjer mögelbildning.

Hög diffusionsöppenhet och fuktreglerande egenskaper garanterar torra väggar. Alkalisk depå hämmar bildandet av näringsämnen för mögel. Naturligt verkande antimikrobiella mineraler och fotokatalytiska aktiva pigment minskar ohälsosamma ämnen.

Nyans
Vit och KEIM Exklusiv färgkarta

Bearbetning:
Pensel, roller eller sprutanlägg

Förbrukning:
Normförbruk vid två strykningar: 0,25 l/m² + ca. 0,02 l KEIM Special-Fixativ. Exakt förbruk fås genom provstrykning

Leveransform:

5 liter och 15 liter burk

KEIM Mycal®-Fix

KEIM Mycal®-Fix: Silikatisk förbehandlingsmedel för bindning av mögelsporer och till grundning av KEIM Mycal® CS-plattor.
KEIM Mycal®-Fix har reglerande effekt över fäst- och uppsugningsförmåga samt binder mögelsvamp och sporer på kontaminerade ytor. KEIM Mycal®-Fixativs höga pH-värde har också hämmande effekt på bildandet av mögel.

 

 

Leveransform:
5 liter och 20 liter burk 

KEIM Mycal®-Por

KEIM Mycal®-por: Kalkbaserat torrbruk enl. EN 998-1, CS I.

Mineralisk specialkalkputs till inomhusbruk med speciella sorptions- och fuktreglerande egenskaper. Används till uppsätning och armering av alla platttyper i KEIM Mycal system.

Nyans:
Vit

Bearbetning:
Murslev, putsbräda, putsmaskin, rörmaskin

Förbrukning:
Normförbruk ca. 3,9 kg/m² vid 3 mm putstjocklek, respektive. 5 till 6 kg/m² för limning och armering

Leveransform:
25 kg säck

KEIM Mycal®-Isoleringskil

KEIM Mycal®-Isoleringskil: Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta för reduktion av köldbryggor i tak och hörnsamlingar samt till utjämning av stötta kanter.
Förbrukning

Plattstorlek: 125 cm x 50 cm

Plattjocklek : 8 mm - 30 mm

Leveransform:

Bunt me 4 stk.

KEIM Mycal®-Isoleringskil

Download

  • Tekniskt Datablad

KEIM Mycal®-Smygplatta

KEIM Mycal®-Smygplatta: Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta till fönster- och dörrsmyg: : Mineralisk, ej brännbar kalciumsilikatplatta till fönster- och dörrsmyg

Plattstorlek: 25 cm x 50 cm

Plattjocklek: 15 mm

Leveransform
Bunt me 20 st.

KEIM Mycal®-Smygplatta

Download

  • Tekniskt datablad

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta

KEIM Mycal®-Lava-Rumsklimatplatta: Mineralisk, ej brännbar rumsklimatplatta till inomhusbruk. Fuktreglerande och isolerande verkan som motverkar utveckling av kondens och mögel.

Förbrukning:
Normalförbruk är ca. 0,1 l/m²

Plattjocklek:           62,5 cm x 41,6 cm

Plattjocklek:            25 mm og 30 mm

 

Varmeledningsämne:  

Plattjocklek 25 mm:              0,055 W / mK

Plattjocklek 30 mm:              0,050 W / mK

Plattjocklek mm m² pr. Kartong m² pr. Pall
25 3,12 56,16
30 2,60 46,80

Leveransformi praktisk kartong:
Plattjocklek 25 mm:
Kartong med 12 stk.

Plattjocklek 30 mm:
Kartong med 10 stk.

Komplementprodukter till systemet

KEIM hörnvinkel special 4x4

Med plastförstärkning och väv

Till produkten
KEIM glasfiber- gitternät 4x4

Glidsäker, alkalibeständig

Till produkten
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du samtidigt vår användning av cookies.
Mer information